Pregunta sobre la Policia Municipal

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 23 de juliol de 2007

Sr. Alcalde, en les darreres setmanes les seccions sindicals de la UGT i de CCOO han fet pública la preocupant situació en que es troba la Policia Municipal i han demanat solucions i una reunió urgent per abordar la situació.

Es tracta d’una situació que ja fa temps que s’arrosega i que s’ha convertit en insostenible per la manca d’agents.

Hi han pocs efectius per cobrir els serveis de carrer i sovint han d’assumir tasques que no li són pròpies.

Podriem considerar que l’actual plantilla és insuficient per una ciutat de 200.000 habitants. Però és innapceptable que actualment hi hagi 54 places sense cobrir d’una plantilla aprovada de 258 agents. És a dir, que un 20% de les places de la plantilla no estan cobertes.

Possiblement ens digui que l’any 1999 eren molts menys agents i que han augmentat molt la plantilla.

Aixó és cert, però també és cert que ha augment considerablement la població, uns 18.000 més des de llavors. També han marxat molts agents i altres realitzen tasques que no són de carrer i que llavors no efectuaven.

Veiem per altra banda com destinen molts recursos per a una superestructura de govern i en canvi servies com la PM no es dota dels recursos necessaris.

I això ens preocupa, perquè no s’està donant un servei adequat i el malestar dins del col·lectiu és creixent.

Des de la responsabilitat que ens pertoca de vetllar perquè es doni un òptim servei, voldríem conèixer:

  Quina previsió tenen des del Govern municipal per resoldre l’actual situació i de manera especial la de cobrir les places.

  Si ja s’han reunit amb els representants d’aquest col•lectiu, o si hi ha data per aquesta reunió.