El Franquisme a Sabadell

Alfons Aragoneses - Jurista. Membre d'Entesa per Sabadell

És per tots conegut que al nostre país manquen polítiques de recuperació de la memòria històrica. Continuen existint estàtues i noms de carrers dedicats al Dictador i als seus servidors arreu de l’Estat, el Valle de los Caídos continua honrant la memòria de la Dictadura a costa dels impostos de tots.

A Catalunya però, durant molt de temps ens vam creure que la Guerra civil era un conflicte entre Catalunya, republicana i liberal i una Espanya retrògrada i militarista. Sortosament aquests plantejaments estan superats. Almenys en part: encara avui tendim a veure la palla a l’ull aliè i a ignorar la que no ens deixa veure bé a nosaltres.

A Sabadell la memòria del Franquisme i de l’anti-Franquisme resulta en ocasions distorsionada per un sabadellenquisme mal entès. Per a prova només cal llegir algunes cartes que han reaccionat contra l’article publicat en aquest diari sobre el nom de la plaça Marcet.

Des d’un punt de vista democràtic el fet que l’Alcalde Marcet fou la màxima autoritat del règim franquista a Sabadell el fa desmereixedor de qualsevol honra o menció al nomenclàtor de la ciutat. I això independentment de les famoses “cases barates” o dels economats. La política paternalista del Senyor Marcet fou una expressió més de la política social del Franquisme. Dir que va ajudar a oponents detinguts només perquè eren de Sabadell fa la seva figura encara més mesquina: o és que només els sabadellencs es mereixien ser ajudats de les detencions arbitràries, de les tortures i de sentències injustes? Obviar que durant els anys de la II Guerra Mundial l’Alcalde Marcet va ser amfitrió de representants del règim nazi alemany és ignorància o mala fe.

Evidentment ni a França ni a Alemanya es discutiria ni un sol minut que cap nom de qualsevol membre dels règims de Vichy o de Hitler mereix estar en cap placa de carrer o plaça.Hauríem d’entendre tots i totes que també a Sabadell va haver dictadura i que aquesta no només la va imposar el Dictador o els seus Ministres. A cada província, a cada poble el cruel règim va tenir representants executors. A Sabadell un d’ells va ser l’Alcalde Marcet.

Recuperar la memòria significa mirar les misèries del propi passat i corregint les continuïtats d’aquest en el present. Tots ens hi hem de posar per a que Sabadell pugui dir orgullosament que està lliure de traces del Franquisme.