L’Entesa celebra el naixement de l’entitat Sabadell Cruïlla

L’Entesa per Sabadell valora de manera positiva el naixement de l’associació Sabadell Cruïlla. En primer lloc perquè aporta elements de reflexió de molt interès sobre la xarxa de ferrocarril urbana i comarcal i, en segon lloc, perquè considerem molt positiu que la societat civil s’organitzi per plantejar propostes i fomentar el debat sobre un tema d’interès ciutadà.

Confiem que les propostes que fa Sabadell Cruïlla sobre el perllongament dels FGC puguin ser tractades en els marcs de debat que sobre aquest projecte ha fixat el govern municipal. Estem convençuts que el govern municipal no deixarà perdre l’oportunitat perquè es posin damunt la taula tots els elements per tal d’aconseguir el millor projecte sobre els FGC per a la ciutat.

L’Entesa per Sabadell ha estat reclamant des del setembre que s’estudiïn acuradament totes les alternatives de traçat i qualsevol proposta de millora del projecte de perllongament del ferrocarril, atès que aquesta obra condiciona el futur de les comunicacions amb altres poblacions, i també amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les obres.

De fet, l’Entesa va ser l’única organització política que va presentar al·legacions a l’Estudi informatiu sobre el perllongament dels FGC dins el període d’informació pública, entre elles la proposta de perllongar el soterrament de la via fins Sant Quirze del Vallès per crear un passeig en el seu lloc i evitar l’enderrocament d’una vintena d’edificis al barri de Gràcia. Propostes que confiem siguin assumides pel govern municipal i per la Generalitat i incorporades al nou projecte dels FGC.

Sabadell té ara una oportunitat històrica per reflexionar i debatre sobre un projecte ferroviari de gran transcendència pel futur econòmic isocial de la ciutat i de la comarca i per aconseguir el millor projecte possible per al perllongament dels FGC.