A favor d’un debat ampli sobre els ferrocarrils

Des del moment que es va fer públic el projecte de perllongament dels FGC a la nostra ciutat l’Entesa per Sabadell ve reclamant un debat ampli i obert sobre un tema de gran importància per Sabadell, amb la finalitat d’aconseguir el millor projecte pel futur de la nostra ciutat i amb els mínims impactes com a conseqüència de les obres.

La propera setmana s’han convocat, el mateix dia i a la mateixa hora, el Plenari de la Taula de Mobilitat i el Consell de Ciutat per debatre d’aquest projecte, en els quals els nostres representants hi assistiran per defensar les al·legacions i les propostes de millora que ha elaborat l’Entesa.

Confiem que aquestes trobades no es converteixin tan sols en unes sessions informatives. Esperem que es puguin posar damunt la taula altres propostes d’interès per la ciutat, inclosa la proposta que l’alcalde recentment ha fet pública i incorporar aquells aspectes que puguin servir per aconseguir un projecte amb una veritable perspectiva de ciutat i de comarca, que resolgui les necessitats actuals i de futur de Sabadell.