Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20/05/2019 A LES 10:30 HORES. A) PART RESOLUTIVA 1.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS SECRETARIA GENERAL 1.- Creació del registre d’interessos i aprovació dels models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials. SOSTENIBILITAT [...]

Llegir més...

L’Entesa per Sabadell celebra la cessió de La Maternitat a la ciutat i que sigui destinada a hotel d’entitats

L’any 2008 l’Entesa va proposar al Ple municipal una moció reclamant aquesta cessió que va ser aprovada per unanimitat
El Ple municipal del passat 25 d’abril va aprovar acceptar la cessió de l’Administració de l’Estat de l’immoble La Maternitat del carrer de l’Illa a l’Ajuntament de Sabadell, de forma gratuïta i amb la condició que [...]

Llegir més...