SurfCity, aturada o frau a la democràcia?

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

El govern municipal del PSC-Junts ha anunciat que atura la tramitació del projecte del SurfCity “després d’una profunda reflexió, degut a la situació de sequera”. No cal dir que és una esperada i celebrada decisió al tractar-se d’un projecte sense sentit, amb sequera o sense, que atempta greument el futur del Parc Fluvial del riu Ripoll i que va en contra de totes les actuacions necessàries per afrontar la greu situació de crisi climàtica i de recursos que patim i patirem.

L’anunci però aporta altres lectures sobre l’actuació del govern. En primer lloc, si ara diu que atura la tramitació vol dir que l’estava tramitant i posa al descobert que faltava a la veritat quan reiteradament negava que continués la seva tramitació, al·legant que únicament havia requerit uns informes ambientals per respondre les al·legacions.

El govern municipal ha fet cas omís del mandat del Ple en defensa del riu Ripoll i a favor de desestimar el projecte anomenat SurfCity, fruit de la moció que el passat mes de maig va ser aprovada per majoria i certificada pel Secretari municipal. Durant els cinc mesos posteriors a l’aprovació de la moció el govern no només no va arxivar el projecte sinó que va continuar la seva tramitació portant a la Generalitat el Pla Especial Urbanístic, PE-141.

Un document urbanístic que té com objectiu definir les condicions i ordenar les instal·lacions, edificacions i usos pel bon funcionament de l’equipament, redactat per l’arquitecte Jose Manuel Quiñoa Canovas, familiar del promotor del SurfCity i signat el 9 d’octubre de 2023. Dos dies després, l’11 d’octubre de 2023, amb total secretisme i molta celeritat, el govern el va registrar a la Generalitat sol·licitant l’inici de l’avaluació ambiental estratègica per implantar el projecte del SurfCity.

En una ciutat on el seu govern valora i practica la democràcia s’hagués donat carpetada a l’expedient del projecte l’endemà mateix de ser desestimat per la majoria del Ple i s’hagués iniciat la tramitació per donar-hi fi, però res d’això ha passat a la nostra ciutat. El govern PSC-Junts únicament ha apel·lat a la situació de sequera per aturar la tramitació obviant que es tracta d’un projecte deslegitimat. Ha perdut l’oportunitat d’anunciar que respectava la decisió del Ple i que descartava definitivament el projecte del SurfCity.

Desconsiderar i no complir un acord de Ple a consciència és un frau democràtic en tota regla. El govern PSC-Junts no només no ha respectat la decisió de la majoria de representants del Ple sinó que tampoc no ha respectat als ciutadans que aquests representen. Tota una demostració de manca d’ètica i una falta greu contra la democràcia. Però també s’ha posat de manifest que poc els importa vulnerar la normativa per la que s’han de regir els responsables municipals: l’alcalde o alcaldessa ha de publicar, executar i fer complir els acords municipals (article 53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

El SurfCity ha visibilitat el menyspreu per un espai natural tant sensible i tant preuat per la ciutadania com és el riu Ripoll, fins el punt d’apostar per instal·lar en un espai de titularitat pública un complex privat lúdic-esportiu amb finalitats especulatives. Però també ha deixat palesa la nul·la voluntat del govern PSC-Junts de complir les regles de joc de la democràcia per interès partidista.

Caldrà estar atents i continuar treballant perquè l’aturada de la tramitació del SurfCity no sigui conjuntural per la sequera, sinó definitiva i donar compliment a l’acord de Ple desestimant el projecte en base els arguments a favor de la preservació del Parc Fluvial del riu Ripoll i de l’interès general.