L’Entesa per Sabadell celebra la sentència del Jutjat del Contenciós sobre la Caserna de la Guàrdia Civil

La sentència anul·la tots els actes administratius del PSC contraris als interessos de la ciutat i confirma la plena possessió de la Caserna per part de l’Ajuntament

La sentència feta pública pel Jutjat del Contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona sobre la Caserna és una molt bona notícia per Sabadell. Després de més de 15 anys de litigis i actuacions contràries als interessos de la ciutat, finalment podrem decidir sobre el seu futur sense més entrebancs al ser-li totalment reconeguda la plena titularitat i possessió de la Caserna a l’Ajuntament.

Alhora però, la sentència també implica un reconeixement a la lluita, gairebé en solitari, que l’Entesa per Sabadell va dur a terme durant molts anys per evitar els despropòsits del PSC. Des de la requalificació i intent de venda l’any 2005 del solar on s’ubiquen els habitatges, fins el conveni de l’any 2006, entre Manuel Bustos i el ministre de l’interior Alfredo Pérez Rubalcaba, en base el qual l’Ajuntament donava 3 M € i un solar de 5.000 m2 a Sant Pau de Riu-sec al Ministeri de l’Interior a canvi de recuperar la Caserna que ja era de propietat municipal. La denúncia interposada l’any 2006 per l’Entesa per Sabadell contra aquest conveni, a la qual s’hi van sumar l’any 2008 CiU i ICV-EUiA, va aturar la venda i la donació.

Un reconeixement també a la feina feta per la Crida per Sabadell i a les actuacions que va realitzar el govern de transformació a favor de recuperar aquest bé patrimonial sense que impliques un cost per a la ciutat.

La sentència desestima la demanda que el Ministeri de l’Interior va interposar el 23 d’octubre de 2018 contra l’acord del Ple municipal del 22 de febrer de 2018, que aprovava la nul·litat de ple dret de les actuacions relacionades amb la Caserna realitzades l’any 2006 pel govern del PSC i posava fi a l’autorització del seu ús a precari per part de la Guàrdia Civil. Un acord de Ple basat en l’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè l’Ajuntament revises d’ofici, amb garanties jurídiques, les actuacions realitzades. L’acord va ser aprovat amb els vots en contra del PSC.

La sentència ara dictada pel Jutjat del Contenciós acorda:

Desestimar íntegrament el recurs interposat pel Ministeri de l’Interior.

Ratificar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que declara la nul·litat del conveni del 10 d’octubre de 2006 entre Manuel Bustos i el ministre de l’interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Deixar sense efectes l’ús a precari de la Caserna per part de la Guàrdia Civil.

Acordar la recuperació de la Caserna en plena possessió per part de l’Ajuntament de Sabadell.

Des de l’Entesa per Sabadell confiem que es tanqui definitivament aquest llarg episodi d’actuacions contràries als interessos de la ciutat que formen part de la nefasta herència dels mandats del PSC encapçalat per Manuel Bustos.

En aquest sentit esperem que el PSC deixi d’entorpir la plena possessió de la Caserna i actuï en la defensa dels interessos de la ciutat instant al Ministeri de l’Interior, actualment a mans del PSOE-PSC, que no recorri la sentencia emesa.

Més enllà de la bona notícia, ara s’obre un important període per a definir quin és el millor destí per a aquest bé patrimonial en benefici de tota la ciutat.