Caserna de la Guardia Civil, negociar què?

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

En el Ple municipal del passat 1 de desembre va sorgir de nou la polèmica sobre la Caserna de la Guardia Civil, en aquesta ocasió de la ma del Junts per Sabadell, que va presentar una moció proposant intensificar les negociacions amb l’Estat per recuperar la Caserna.

Sorprèn que un grup municipal com JxS que té tota la informació sobre la Caserna i que -sota les sigles de CiU- va tenir un paper actiu per recuperar-la sense lesionar els interessos de la ciutat, tal i com pretenia el PSC, ara actuï de manera contrària.

Fem memòria. No hi ha cap dubte sobre la propietat de la Caserna. L’adquisició del solar i la construcció va anar a càrrec de la ciutat i l’Ajuntament la cedí a l’Estat sota la condició que hi estigués allotjada la Guardia Civil, en base l’acord del 9 de març de 1928 i ratificat el 28 d’abril de 1945 en escriptura davant el notari Led de la Justicia: “dicha cesión quedará sin efecto en cuanto el Estado deje de utilizarlo para los fines que actualmente cumple, o sea, albergar la fuerzas de la Guardia Civil destacada en esta Ciudad”.

El 1997 la Guardia Civil va abandonar la Caserna i l’11 de juny de 1998 l’alcalde de Sabadell i el director general de la Guàrdia Civil van signar el Conveni de reversió, ratificat en escriptura pública el 28 d’abril de 1999. El 2 de juny de 1999 va ser inscrita a favor de l’Ajuntament en el Registre de la Propietat núm. 2 de Sabadell i es va incorporar a l’Inventari general de béns i drets municipal amb el núm. 11.257 bis.

Mai ningú, ni el Ministerio de l’Interior, ni la Direcció general de la Guardia Civil han denunciat cap d’aquests actes administratius: ni el Conveni de reversió de la Caserna, ni la seva inscripció en el Registre de la Propietat, ni la seva incorporació en l’inventari de bens municipals. En conseqüència tenen plena validesa.

L’any 2006 va tenir lloc el conegut intent de l’alcalde Bustos i del PSC de disposar de la Caserna a canvi que l’Ajuntament donés al Ministeri de l’Interior un solar de 5.000 m2 a Sant Pau de Riu-sec i 3 M€ per a construir una nova caserna. A pesar de ser il·lícit finançar un equipament que no és de competència municipal i d’un informe jurídic emès per una lletrada municipal en el què indica que, segons el conveni de 1998, la Guardia Civil no té dret a ser indemnitzada per haver-se extingit l’autorització d’ocupació. Un intent que va ser avortat gràcies al contenciós interposat pel l’Entesa per Sabadell, CiU i ICV-EUiA.

Després de 10 anys d’inacció per part dels governs del PSC, el febrer de 2018 el govern de transformació va portar al Ple municipal declarar la nul·litat de ple dret de l’autorització demanial de l’ús de la Caserna per part de la Guardia Civil, acord pres per majoria dels grups municipals, entre ells CiU, i el vot contrari del PSC. En base aquest acord l’Ajuntament va prendre possessió de la instal·lació i va iniciar-hi treballs de consolidació.

Una declaració de nul·litat del tot sòlida jurídicament, basada en l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, el qual, entre altres conclusions i referint-se al conveni de 2006 signat per Manuel Bustos, diu: l’objecte del conveni és sobre una matèria que no és susceptible de transacció, ja que l’Ajuntament no pot disposar d’uns béns dels quals ja és titular i que li han estat retornats com a conseqüència d’un procediment de reversió precedent. A més, l’acord no motiva que s’estigui satisfent l’interès públic”.

El PSC però, contrari a aquest acord de Ple, va amenaçar amb un nou contenciós en boca del seu portaveu Josep Ayuso: ens trobarem d’aquí poc temps abocats a un nou recurs contenciós administratiu interposat per qui sigui, sigui el GIESE, sigui el Ministerio, la Guardia Civil,…”. Efectivament, el juny de 2018, el Ministerio de l’Interior va interposar un contenciós contra l’acord del Ple de febrer de 2018.

Quina informació o quin interès tenia el PSC per afirmar que “algú” posaria un nou contenciós? Quins interessos té el Ministerio de l’Interior per evitar que Sabadell disposi d’un immoble de la seva propietat? Per què en tot aquest temps el PSC no ha demanat al seu partit que està al capdavant del Ministerio de l’Interior que desisteixi del contenciós? Què hi ha al darrera de tan interès de Madrid per la Caserna?… Tot i la manca de resposta a aquestes preguntes hi ha un fet meridià: el contenciós no posa en dubte ni la titularitat de la Caserna, ni impedeix la seva possessió.

Més preguntes. Què ha fet canviar de parer a la portaveu de JxS perquè ara vulgui negociar amb l’Estat? La Sra. Lourdes Ciuró sap perfectament que la Caserna és de l’Ajuntament i en té la possessió efectiva, per molt contenciós que hi hagi interposat per Madrid. En aquest sentit l’octubre de 2018 declarava: l’Ajuntament no ha d’abonar res a l’Estat per la cessió efectuada en el seu dia, i per tant, la ciutat ja pot recuperar els terrenys” i demanava al govern central que no posi més traves i permeti que aquest espai pugui ser recuperat, d’una vegada, en benefici de tota la ciutadania de Sabadell.

Però, en base les seves darreres declaracions: hem d’obrir la porta a negociar i jo estic disposada a negociar… però el cert és que ens tocarà pagar”, hem d’interpretar que la Sra. Ciuró ara està disposada a fer un Bustos? O sigui, pagar per un immoble que és propietat de l’Ajuntament enlloc de defensar els interessos de la ciutat?.

No hi ha res a negociar. La titularitat i la possessió de la Caserna a favor de l’Ajuntament no es poden posar en dubte, tal i com va dictaminar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i va acordar el Ple. El què cal és voluntat política per defensar fins el final els interessos de la ciutat per damunt d’interessos partidistes i els interessos mai revelats del Ministeri de l’Interior per la Caserna.

L’únic missatge cap a l’Estat és que retiri el contenciós i deixi d’entorpir perquè Sabadell pugui decidir d’una vegada per totes el futur de la Caserna sense cap mena de trava. Amb JxS al costat del PSC al govern de la ciutat i el PSC al costat del govern de l’Estat han de demostrar la seva respectiva influència per resoldre definitivament la situació sense lesionar els interessos de la ciutat. Aquest és l’únic camí que Sabadell entendria per a recuperar la Caserna.