L’Entesa per Sabadell considera una irresponsabilitat que Marta Farrés i el govern PSC-Podemos vulguin reactivar el projecte del Quart Cinturó

Dir que s’està lluitant contra l’emergència climàtica i alhora reclamar més autopistes com el Quart Cinturó és del tot inconseqüent

L’alcaldessa Marta Farrés, en nom del govern municipal PSC-Podemos, s’ha desplaçat a Madrid per reunir-se amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, per a demanar la construcció del Quart Cinturó per resoldre la connexió de la Ronda Oest amb la carretera de Castellar, la B-124.

D’entrada sorprèn que la Sra. Marta Farrés vagi a Madrid a demanar la connexió de la Ronda Oest amb la B-124. Una via que no res té a veure amb el Quart Cinturó, sinó que es tracta  d’una via que té un caràcter local i per tant és una infraestructura competència de la Generalitat de Catalunya i no de l’Estat. Amb aquesta petició la Sra. Farrés demostra que, o no coneix les infraestructures o té un total desconeixement de les competències en matèria d’infraestructures i d’on ha d’anar a reclamar les inversions.

D’altra banda la Sra. Marta Farrés també ha reclamat un “front comú” per desenterrar el projecte del Quart Cinturó. Una petició que l’Entesa per Sabadell considera una irresponsabilitat per la destrucció que aquesta via ocasionaria als espais naturals més emblemàtics del Vallès i pel que comportaria d’agreujament del canvi climàtic.

El govern municipal PSC-Podemos demostra que és un govern que no té idees ni propostes de futur, sinó que està ancorat en projectes destructius i obsolets com el Quart Cinturó, aturat gràcies al front comú d’entitats i institucions responsables, aplegades en la Campanya contra el Quart Cinturó. Però també demostra una actitud d’absoluta hipocresia política al votar a favor d’una Declaració d’Emergència Climàtica i alhora apostar per unes infraestructures de mobilitat que són la principal causa d’aquesta Emergència i de les greus conseqüències pel conjunt del Planeta.

L’Entesa per Sabadell reclama des de fa anys que la Generalitat enllaci la Ronda Oest amb la carretera de Castellar per mitjà de la Ronda Nord, soterrada en tot el seu recorregut i poder descongestionar la ciutat de vehicles de pas. Així com la millora de tota la xarxa de ferrocarril del Vallès, especialment el perllongament dels FGC fins Castellar del Vallès. L’Entesa aposta per unes infraestructures de mobilitat sostenibles i per polítiques efectives de reducció de la mobilitat i de les seves conseqüències al medi a la salut pública.