L’Entesa per Sabadell reclama l’obertura dels espais d’ús públic de l’Euterpe

Es tracta de l’espai interior a planta baixa i d’un equipament cultural multifuncional a planta soterrani

Un any després de finalitzar la construcció i comercialitzar el conjunt de l’Euterpe, al nº 1 de la Rambla, la promotora immobiliària CORP no ha materialitzat l’obertura de l’espai interior d’ús públic ni l’equipament cultural multifuncional de la planta soterrani.

L’ordenació urbanística preveu la construcció dels habitatges en les plantes pis i locals comercials a la planta baixa i alhora obliga la construcció d’un espai interior en planta baixa obert al públic i un equipament cultural privat d’ús públic de 1.440 m2 de superfície a la planta soterrani -1.

La construcció d’aquest equipament cultural és una “càrrega urbanística” que el planejament obliga en compensació a la pèrdua del teatre-cimena Euterpe enderrocat. La memòria justificativa del planejament que ha permès l’actual configuració del conjunt de l’Euterpe determina en relació l’equipament cultural: la ciutat guanya un espai multifuncional amb una perspectiva més moderna i eficient que li donarà un altre caire significatiu al centre de Sabadell. Aquesta dotació està concebuda com un petit auditori i podrà ser utilitzada per diferents actes culturals com ara conferències, exposicions, concerts de petit format, reunions associatives, projeccions, etc.

Doncs bé, els habitatges i els locals comercials s’han materialitzat i comercialitzat, però l’equipament cultural no s’ha realitzat i l’espai interior obert resta tancat. En aquest sentit lamentem l’incompliment per part de CORP de les condicions que determina el planejament urbanístic, materialitzant la part lucrativa de la promoció immobiliària i desatenent l’obligació de construir i obrir al públic la dotació comunitària.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem important que la ciutat disposi d’un nou espai multifuncional que complementi l’oferta cultural i col·labori a dinamitzar el centre de Sabadell. Per aquest motiu hem traslladat al govern municipal que exigeixi a la immobiliària CORP la materialització de les obligacions que determinen el planejament i obri aquests equipaments a la ciutat.