Continua l’endreça a la Casa Gran

Sebastià Ribes i Garolera

Endreçar les relacions contractuals amb les grans concessionàries, és a dir, vetllar perquè el diner que facilitem totes estigui ben emprat i no vagi a les butxaques de quatre espavilats, li està costant al govern més del que es pensava. La complexitat dels contractes, la falta d’informació històrica i el baix nombre de recursos humans disponibles dificulta extraordinàriament un desenllaç ràpid que permeti concentrar esforços en altres objectius. A banda, les arts mafioses d’alguna concessionària tampoc ho faciliten. Acostumada a que ningú li demani comptes, Smatsa, com és conegut, va optar per actuar judicialment contra el govern. En aquest Ple hem conegut que també va contractar els serveis de detectius perquè fessin un seguiment personal a regidors i tècnics municipals.

Tanmateix els temes que van a Ple ens mostren com el govern de forma impertorbable continua posant ordre. Sens dubte un dels punts rellevants de la sessió de maig ha estat l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), reglament intern per a regular el funcionament del òrgans municipals (Ple, Junta de Govern, Junta de Portaveus, Informatives, etc), els drets i deures dels càrrecs electes i com es regula el dret de la ciutadania i les entitats a estar informades i disposar d’àmbits de participació.

L’actual va ser aprovat l’any 1986, ja feia temps que li calia una renovació a pesar de les dues modificacions fetes durant aquests trenta dos anys. No cal dir que el seu abast temàtic, el nombre d’actuacions que regula i la interpretació ideològica possible sobre la majoria de disposicions, dificulta enormement aconseguir un consens majoritari per la seva aprovació.

En el Ple sovint es debat si el govern municipal fa més o menys coses, si les polítiques que desenvolupa són o no del grat de la població, però és indiscutible que continua endreçant la Casa Gran, és a dir, encara treballa per eliminar els efectes de l’oxidació bustista dels darrers anys.

L’aprovació del ROM n’és una mostra significativa, com també va ser-ho el nomenament de la Síndica Municipal de Greuges el mes passat. D’ençà de l’any 2011 que no disposàvem d’un veritable síndic. Hi havia una persona que actuava com a tal, imposat pels germans Bustos, però no gaudia del vistiplau de tot el Ple.

La nova síndica i l’actual ROM han estat aprovats per unanimitat, fet que, considerant la rellevància dels dos temes i la diversitat política del Consistori, ens indica que ha predominat la voluntat de diàleg i s’hi han esmerçat hores i hores de reunions per fer-ho possible. Cal un cúmul d’hores de treball per excel·lir en aquesta tipologia de temes, hores d’aquelles que no donen vots, motiu pel qual possiblement van ser temes arraconats pel govern anterior.

En un altre àmbit el plenari també ens ha mostrat el fruits d’una nova endreça, aquesta dins del món associatiu, a conseqüència de l’aprovació en el seu moment del “Reglament per la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre de l’ús estable d’espais municipals”. També per unanimitat tretze locals han estat cedits o renovats ara de forma regulada a dotze entitats. En un procediment totalment transparent, amb criteris prefixats i sense motius de suspicàcies dins del món associatiu, en definitiva sense clientelisme.

I és que els efectes del Mercuri tenen dues vessants: una de pública que la via judicial en el seu dia ja resoldrà, i una a l’ombra, desconeguda, però d’un abast en la governança municipal tant o més perjudicial per la ciutat que la tramitada judicialment, de la qual els seus autors mai en rendiran comptes.

PD: El portaveu del PP ha estat absent per indisposició. Ningú ha acceptat aquesta versió, quan ja es pronosticava que el president del govern central perdria la moció de confiança, però cal destacar que l’absència del posat farsant d’ovella amb que acompanya els seus comentaris i l’aire burleta que sol emprar ha permès que del Ple traspués una altra flaire.