L’Edifici de Correus en venda?

Isidre Soler, membre de l'Entesa per Sabadell

Amb no certa sorpresa ha sortit a llum pública la intenció de vendre en el mercat immobiliari l’edifici històric de Correus de la Via Massagué. L’anunci s’ha fet a través d’una plataforma de venda d’immobles per un preu de 2.350.000 euros i es presenta com una ocasió, al tractar-se d’un “edificio emblemático en sabadell, ideal para cualquier actividad comercial o museo”.

L’edifici de Correus va ser construït als inicis dels anys 50 en uns terrenys de propietat municipal que l’Ajuntament havia cedit a l’Estat amb la finalitat construir-hi l’edifici que havia d’allotjar els serveis de comunicació (correus i telègrafs). Actualment, l’edifici és propietat de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, amb seu a Madrid. L’any 2009 aquesta societat va traslladar “provisionalment” el servei de correus al local del carrer Indústria mentre rehabilitava i adaptava l’edifici de la Via Massagué.

Aquesta rehabilitació va quedar en suspens sota el pretext de manca de pressupost i mai s’ha executat, i durant aquests anys Correos ha preferit pagar un lloguer pel local del carrer Indústria. Un lloguer que en aquests nou anys li ha comportat a la Sociedad Estatal una despesa, pel cap baix, de més de 650.000 euros. Un import molt superior al cost de les obres de rehabilitació.

Per si el despropòsit fos poca cosa, l’any 2014, i sense cap mena de rubor, aquesta Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA va sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell la requalificació urbanística de l’edifici. Proposant canviar l’actual qualificació que el Pla General d’Ordenació Urbanística assigna a l’immoble, d’equipament comunitari amb ús dominant per a serveis urbans, per la qualificació de Terciari amb ús dominant de comercial i oficines. Aquesta petició, de canvi de qualificació urbanística, tenia com a única finalitat vendre posteriorment l’edifici en el mercat lliure. Operació que sortosament no va prosperar.

Ara, malgrat l’anunci de venda, aquesta operació tampoc no ha de poder prosperar. En primer lloc perquè es tracta d’una venda fraudulenta, ja que obvia la qualificació urbanística vigent de l’edifici, el qual únicament pot tenir un ús destinat a un servei urbà i no a comerç com indica l’anunci. Obvia també que el sòl és de propietat municipal cedit per ubicar-hi un servei públic i que el sòl ha de mantenir la titularitat pública, a l’estar qualificat de sistema d’equipament comunitari local pel planejament urbanístic. En conseqüència, l’edifici de Correus únicament pot allotjar un servei públic.

Aquest estirabot de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, amb seu a Madrid, però, torna a posar damunt la taula la necessitat de donar una solució a aquest emblemàtic i cèntric edifici que contribueixi a dinamitzar la Via Massagué. Una via que d’uns anys ençà batalla per no perdre activitat i vida.

Per altra banda la ciutat no pot renunciar a la centralitat dels serveis públics i una de les opcions és reclamar que es rehabiliti l’edifici i torni a acollir el servei de Correus amb totes les condicions de treball i d’accessibilitat renovades i aturar la sangria que representa per aquesta Societat Estatal el lloguer del local “provisional” del carrer Indústria.

Una altra opció podria passar per aconseguir que l’edifici sigui cedit a la ciutat per tal d’ubicar-hi serveis públics, des de seu de la Hisenda Catalana fins a Centre Cívic del Centre, per posar alguns exemples.

Cal doncs treballar en dos objectius. Evitar una operació especulativa per part de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs i recuperar aquest edifici per tal que torni a tenir l’ús més adequat i col·labori a dinamitzar la Via Massagué i el centre de la ciutat.