L’Entesa per Sabadell celebra que es confirmi que la Caserna de la Guàrdia Civil ha estat sempre de la ciutat

Es tanca així un altre deplorable episodi del govern de Manuel Bustos contrari als interessos de la ciutat

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha resolt informar favorablement que l’Ajuntament declari la nul·litat de les actuacions realitzades l’any 2006 pel govern municipal del PSC relacionades amb la Caserna de la Guàrdia Civil, en base a les causes de nul·litat de ple dret que ha detectat en aquelles actuacions.

Això implica que l’Ajuntament pot revisar d’ofici, amb garanties jurídiques, les actuacions realitzades i anul·lar el conveni que el 10 d’octubre de 2006 van signar Manuel Bustos i el ministre de l’interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que establia que  l’Ajuntament havia de donar 3 milions d’euros i un solar de 5.000 m2 a Sant Pau de Riu-sec per a construir una nova caserna de la GC, a canvi de recuperar l’antiga Caserna de propietat municipal.

Amb l’anul·lació d’aquest conveni es referma la validesa del conveni signat el juny de 1998 entre l’alcalde Antoni Farrés i el Director General de la Guardia Civil, que retornava la Caserna a la ciutat per títol de reversió al patrimoni municipal i sense cap tipus d’indemnització.

L’Entesa per Sabadell celebra aquesta resolució de la Comissió Jurídica Assessora que confirma el que hem defensat des del primer moment, que la Caserna sempre ha estat de la ciutat. Altrament, reconeix positivament les actuacions realitzades pel nou govern municipal en el seu compromís per a recuperar aquest bé patrimonial sense que impliqui un cost per a la ciutat.

D’aquesta manera es tanca un episodi més de les actuacions contràries als interessos de la ciutat que el PSC, encapçalat per Manuel Bustos, han deixat com a nefasta herència dels seus mandats.

Tot i això volem recordar la dilatada lluita duta a terme per evitar els despropòsits relacionats amb la Caserna que el PSC pretenia fer. Des de la requalificació l’any 2005 i intent de venda a agents privats del solar on s’ubiquen els pisos existents per construir-hi habitatges d’alt nivell, operació que l’Entesa va denunciar i va evitar, fins la denúncia al Contenciós interposada l’any 2006 per l’Entesa per Sabadell, a la qual s’hi van sumar posteriorment CiUi ICV-EUiA, contra el conveni ara anul·lat. Denúncia que va aconseguir paralitzar la seva execució.

Ara s’obre un important període per a definir quin és el millor destí per a aquest bé patrimonial per a tota la ciutat.