Ple municipal

 

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA  25/01/2018 , A LES  17:00 HORES.

  1. A) PART RESOLUTIVA

1.-ALCALDIA 

 

1.-     Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2017.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

SOSTENIBILITAT

2.-     Creació de la Taula de participació ciutadana de Sostenibilitat Urbana de Sabadell.

 

3.-     Creació de la Taula de participació ciutadana del Rodal.

 

4.-     Creació de la Taula de participació ciutadana de l’Aigua.

 

5.-     Deixar sense efectes el Protocol per a la Sostenibilitat de Sabadell i el Canvi Climàtic.

 

6.-     Deixar sense efectes el Protocol sobre la gestió dels ecosistemes del Rodal de Sabadell.

 

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE COHESIÓ TERRITORIAL 

 

URBANISME

 

7.-     Aprovació Provisional del Pla de millora urbana d’ordenació de volums a la plaça de Frederica Montseny (PMU-128).

 

8.-     Aprovació definitiva de la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut del dret de superfície sobre la finca municipal situada a la ronda d’Europa, 522, per la construcció d’un Centre d’Atenció Primària.

 

9.-     Aprovació de la modificació del Manual de Normes i Procediments del Sistema de Gestió Integral del Patrimoni Municipal (GPA).

 

ESPAI PÚBLIC

10.-   Aprovació del quadre tarifari i del cànon mínim de les concessions dels serveis d’aparcament subterrani de la plaça del Doctor Robert i del Mercat Central de Sabadell.

 

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

 

CICLES DE VIDA

11.-   Aprovació inicial del Reglament del Consell de Participació territorial dels infants i els adolescents.

 

12.-   Sol·licitud al Comité Espanyol d’UNICEF de l’inici dels tràmits per l’obtenció del Segell de Reconeixement de Ciutat amiga de la infància.

 

 

5.-ASSUMPTES URGENTS

 

  1. B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

  

6.-GRUPS MUNICIPALS 

 

13.-   Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Ciutadans i del Partit Popular, per la millora de l’espai públic al barri de Sant Julià.

 

14.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per reprovar  l’alcalde  i el govern per la pèssima gestió del trànsit a Sabadell.

 

15.-   Proposició del grup municipal de Ciutadans, per apartar de la seva responsabilitat al regidor d’Espai Públic.

 

16.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per dotar  la corporació sanitària del parc Taulí dels recursos necessaris per fer front a la situació de col.lapse crònic que pateix.

 

17.-   Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor de la restitució del deute contret pel Departament d’Ensenyament en relació a les escoles bressol públiques.

 

18.-   Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, sobre la convocatòria de la taula de mobilitat.

 

7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES