Per què el Sr. Ayuso ha estat imputat

Ayuso 002p

Isidre Soler Clarena

El Sr. Josep Ayuso, regidor portaveu del grup municipal socialista, està investigat, o sigui imputat, pel Jutge que instrueix el sumari sobre les greus irregularitats urbanístiques i ambientals comeses i tolerades a Ca n’Alzina.

Ayuso 002pDavant la imputació judicial el Sr. Ayuso ha reaccionat amb victimisme, falsejant la veritat i acusant de persecució política, però obviant que el jutge l’ha imputat perquè ha trobat indicis suficients d’haver comés uns presumptes delictes contra l’ordenació del territori i de prevaricació administrativa, després d’analitzar els informes policials i d’escoltar els testimonis de càrrecs electes i de tècnics i funcionaris municipals, entre ells qui havia estat Secretari municipal. El mateixos motius pels quals el jutge ha imputat també l’excap de l’Àrea de Planificació urbanística de l’Ajuntament de Sabadell i pels que ja va imputar el propietari de Ca n’Alzina, i l’exalcalde i l’arquitecte municipal de Polinyà.

La finca de Ca n’Alzina, a cavall dels termes de Sabadell i de Polinyà, està ubicada en sòl qualificat de no urbanitzable i està especialment protegida pels seus valors agraris, ambientals i patrimonials pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell i està inclosa en un àmbit de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità.

Malgrat aquest elevat nivell de protecció, s’hi van realitzar tot tipus d’accions il·lícites. S’hi van abocar més de 50.000 m3 de terres, talar gran quantitat d’arbres i obrir nous camins, s’hi van reomplir torrents i construir tot tipus d’edificacions fins a transformar totalment la finca per a convertir-la en una hípica. Unes accions qualificades com a infraccions molt greus de la legalitat urbanística, segons estableix la Llei d’Urbanisme.

Aquestes actuacions van ser efectuades per la propietat sense cap tipus de llicència i amb total impunitat, però no haguessin estat possibles sense la continuada i necessària connivència entre els propietaris i els responsables polítics municipals, tal i com palesa el fet que les denúncies efectuades durant anys per la Policia municipal i els expedients oberts pel propi Ajuntament no van tenir cap conseqüència sancionadora, ni de restitució del territori alterat, ni d’enderroc de les construccions il·legals.

El Sr. Ayuso hauria de recordar que va ser ell qui, durant el seu mandat com a regidor d’Urbanisme, va tramitar l’aprovació inicial per la Junta de Govern, al desembre de 2013, del Pla Especial de Ca n’Alzina, que tenia com a únic objectiu legalitzar totes les actuacions il·legals comeses en l’esmentada finca i donar-hi cobertura legal com si haguessin existit sempre. Un vergonyós pla urbanístic que no feia la més mínima referència a cap de les intervencions realitzades, ni a la reiterada vulneració de la legalitat i que va ser tramitat sense els preceptius informes. Un pla que finalment va ser retirat gràcies a la continuada pressió de l’Entesa, que també ho va denunciar judicialment.

També hauria de recordar que va ser ell mateix qui, el 8 d’octubre i el 8 de novembre de 2013, va signar els decrets 9.750 i 11.101 que suspenien la tramitació dels dos expedients de disciplina urbanística més rellevants oberts a la propietat per les actuacions il·legals, una suspensió que va motivar la denúncia pública per part de l’Entesa, perquè en cap cas no es podien congelar amb l’excusa de la tramitació del Pla especial.

No han estat ni uns fets banals, ni la persecució política el què ha portat al Jutge instructor a imputar el Sr. Ayuso, junt amb les altres persones ja esmentades, per uns presumptes delictes contra l’ordenació del territori i de prevaricació administrativa en la seva etapa de regidor d’urbanisme, sinó per uns fets molts greus en els que la defensa de l’interès general i del compliment de la legalitat va quedar relegada.

Evidentment, serà la justícia qui acabarà de dirimir quin ha estat el grau de responsabilitat en aquest cas de greus i continuades irregularitats urbanístiques i ambientals comeses i tolerades a la finca de Ca n’Alzina.