L’Entesa per Sabadell reclama que s’exposi a la ciutat el projecte del futur complex residencial i cultural de l’Euterpe

Euterpe

Es tracta de l’emblemàtic número 1 de la Rambla

Després d’anys d’abandonament de l’espai que havien ocupat el restaurant i el cinema Euterpe, enderrocats de manera desconsiderada l’any 2006, sembla que la nova propietat, la promotora CORP, està disposada a materialitzar el complex residencial i cultural previst des de fa anys.

EuterpeCal recordar que el febrer de l’any 2008 la Generalitat va aprovar definitivament la Modificació de Pla General, que permetia ordenar els volums edificables de manera diferent a la que preveia l’ordenament urbanístic vigent. Des d’aleshores el complex previst no s’ha construït per voluntat exclusiva de l’antiga propietat, la família Tort-Brutau, i no per motius atribuïbles a l’administració.

L’ordenació urbanística aprovada pel complex Euterpe preveu la construcció d’un edifici d’habitatges amb baixos comercials i, a l’interior de l’illa, un espai públic a la planta baixa i un equipament cultural privat d’ús públic a la planta soterrani.

El fet de ser l’edifici amb el número 1 de la Rambla l’obliga a una determinada exigència arquitectònica que aporti qualitat al paisatge urbà pels valors simbòlics i culturals d’aquest emblemàtic espai.

Destaca per la seva singularitat el nou equipament cultural de 1.440 m2 de superfície, que el Pla General obliga realitzar per a mantenir la dotació de l’equipament comunitari de l’antic teatre Euterpe. Un nou equipament que podria allotjar diferents usos: auditori de petit format, sales d’exposicions, conferències, actes associatius, etc.

Es tracta d’una oportunitat perquè la ciutat guanyi un nou espai cultural multifuncional, del qual caldrà definir les característiques i usos més necessaris d’acord amb els requeriments actuals i de futur de la ciutat, així com la seva futura gestió.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem important que la ciutat pugui conèixer les característiques i l’abast d’aquest projecte que ha d’acabar de configurar un espai central de Sabadell en les seves vessants arquitectòniques, culturals, d’espai públic i comercial, especialment el que fa referència al nou equipament cultural. És per aquest motiu que animem al govern municipal a exposar públicament el projecte del nou complex Euterpe abans que s’iniciï la seva construcció.