L’Entesa per Sabadell recorda a Josep Ayuso que l’oposició no tenia accés a les dades econòmiques de la Fundació de l’Esport i el govern les negava

Reivindica la transparència, equitat i bona gestió del diner públic

L’Entesa per Sabadell vol recordar al portaveu del PSC, Josep Ayuso, que durant els seus mandats al front de la Regidoria d’Esports l’oposició no va tenir mai accés a les dades econòmiques de la Fundació de l’Esport Sabadellenc ni als criteris de distribució dels seus fons, tot i la important aportació econòmica municipal i que els seu president fos el regidor d’esports.

El govern municipal únicament facilitava, no d’ofici, sinó prèvia petició escrita a l’alcalde i després de superar molts obstacles, una còpia del document que a partir de 2010 es va publicar també al web i que té un contingut més publicitari que rigorós. De fet, l’Entesa per Sabadell, davant els obstacles per obtenir la memòria, va optar per sol·licitar-la anualment a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar –previ pagament de les corresponents taxes– la còpia fidel de la memòria que la Fundació estava obligada a presentar.

Amb això vam poder comprovar com el govern municipal falsejava les memòries anuals que finalment ens lliurava en les quals no hi havia la relació de les aportacions dels patrocinadors, mentre que aquesta relació sí que hi constava en la memòria facilitada per la Generalitat.

L’Entesa per Sabadell sempre ha estat crítica amb aquesta fundació i amb la gestió que en van fer el PSC i el president de la Fundació, Josep Ayuso. Malgrat teòricament s’havia creat amb l’objectiu de promocionar l’esport de base, des del primer moment va servir per gestionar de manera opaca el diner públic, obtenir fons procedents de les concessionàries en una pràctica perversa i repartir aquests diners sense cap mena de fiscalització política.

En aquest sentit, l’Entesa reivindica la transparència absoluta en l’atorgament dels ajuts i subvencions públiques, que s’han de fer amb publicitat i pública concurrència, l’equitat i la bona gestió del diner públic.