Contra el clientelisme: reglament de cessió de locals

Virginia Domínguez Alvarez

Els 16 anys de bustisme a Sabadell són la història del “amb mi o contra mi”, la història d’aïllar les entitats crítiques –o les persones crítiques dins de les entitats– i elevar les entitats afins i els aduladors. Són la història de fomentar els presidencialismes, d’anomenar-los “amic” en els discursos, de fer sentir importants els representants de les entitats, no les entitats com a col·lectiu.

Així es va anar construint una xarxa clientelar que algun dia caldrà analitzar a fons, un teixit de protagonismes que va tenir com a principal conseqüència el rebuig de la cultura de l’associacionisme de base i l’empobriment de les relacions ciutadanes.

En aquest context de control social, l’any 2009 el PSC va decidir unilateralment cedir un local a l’Associació Llatinoamericana de Sabadell, fet que va suscitar la reacció immediata d’altres col·lectius de persones immigrades, que es van començar a organitzar com a FAIV, i de la major part de l’oposició municipal. Cal recordar que aquesta entitat, fins llavors pràcticament desconeguda, estava vinculada a Fedelatina, una entitat tutelada pel socialista Josep M. Sala, un dels mentors i protectors de Manuel Bustos.

L’operació havia estat tan descarada i tan partidista que el PSC va haver de rectificar i va retirar la cessió abans que s’arribés a materialitzar.
El Ple municipal del març de 2009 va aprovar una moció, a proposta de CiU, per tal d’elaborar un Reglament de cessió de locals públics, amb la finalitat de poder establir criteris objectius i transparents per determinar a quines entitats i en quines condicions es cedien els locals de titularitat municipal.

Han passat més de 6 anys des d’aquell mandat del Ple i, malgrat es va treballar una proposta de reglament, el PSC mai no el va voler portar a debat i a aprovació perquè mai no els va interessar tenir criteris més enllà dels seus interessos clientelars.

Acabar amb aquesta situació de discriminació, opacitat i caciquisme és imprescindible per recuperar la confiança de les entitats, preservar la seva independència i posar en valor l’associacionisme, alhora que es fa una gestió acurada i transparent dels locals municipal, que en definitiva són béns públics que s’han de gestionar amb rigor i fugint de tot favoritisme.

Contra el clientelisme: Reglament de cessió de locals ja!