La Fundació de l’Esport Sabadellenc

Isidre Soler Clarena

El 26 de gener de l’any 2000 el Ple municipal va aprovar per unanimitat la creació de la Fundació de l’Esport, amb l’objectiu de donar suport a les activitats esportives amb finalitats lúdiques, formatives o socials que es desenvolupin a Sabadell. Així com donar suport a les entitats esportives i als i les esportistes de la ciutat.

En aquell moment tots els grups municipals van beneir aquest nova fundació que havia de fomentar l’esport local, des de l’esport de base fins l’escolar, l’esport federat, amateur i d’elit, tan a nivell individual com col·lectiu. Una noble funció sens cap mena de dubte.

Com si fos una premonició però, la llavors portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell va avançar, segons consta en l’acta aquell Ple, que si la fundació que impulsem no s’enfoca envers aquest objectius, es podria desvirtuar la finalitat última; la nova fundació de l’esport no ha de ser una repartidora de diners; tampoc no ha de servir per a finançar únicament alguna de les grans entitats esportives amb les qual compta la ciutat; evitar que aquest nou instrument desviï els recursos dedicats a l’esport de base envers l’esport d’elit.

La Fundació de l’Esport s’ha nodrit des de la seva creació amb diners aportats pel propi Ajuntament en un 33%, per empreses concessionàries de serveis públics (SMATSA, TUS, CASSA i ALUVISA) en un altre 33%, i el 33% restant per diverses empreses constructores, alguna entitat bancària i petites empreses o institucions locals. Uns percentatges que podrien variar un any per altre, però que representarien la mitjana dels 14 anys de la Fundació. Cal ressaltar el fet pervers que empreses concessionàries hagin estat aportant de l’ordre de 80.000 euros anuals i per tant que hagin estat els ciutadans i ciutadanes qui hagin pagat indirectament aquestes aportacions. Així, podríem convenir que més del 65% dels recursos de la Fundació provenen de les butxaques de la ciutadania.

Pel què fa a les despeses, des de l’any 2002, dels més de 3,1 milions d’euros que ha disposat la Fundació, un 43%, 1.350.000 euros aproximadament, s’han repartit entre algunes entitats i esportistes de la ciutat. Mentre que el 57% restant dels ingressos, concretament més de 1.750.000 euros han anat a les arques del Centre d’Esports Sabadell, recordem, una Societat Anònima Esportiva.

Si bé aquesta desproporció entre els recursos distribuïts a les diferents entitats esportives no deixa de ser escandalosa, es tracta d’un fet premeditat que ha permès durant tots aquests anys al govern del PSC desviar diner públic cap el CES. El propi exalcalde Manuel Bustos ho va anunciar en el mateix Ple de constitució: aquesta Fundació ens ajudarà a resoldre un tema que tenim com a ciutat, que és el Centre d’Esports Sabadell, i un problema administratiu important, en què des de la Fundació es podrà col·laborar.

Més enllà d’aquestes dades la Fundació de l’Esport ha estat sempre una entitat absolutament opaca i sense cap mena de control per part del Consistori, tot i la important aportació de recursos públics, fins el punt que el govern municipal negava sistemàticament les memòries anuals que com a càrrecs electes sol·licitàvem per a disposar d’informació.

La Fundació, presidida pel Sr. Josep Ayuso, ha estat un instrument més a mans del PSC amb la qual s’ha fet una política de subvencions sense criteris objectius, en detriment d’unes entitats vers a altres durant tots aquests anys.
En aquests moments de canvi de les polítiques municipals és el moment per fer balanç de la funció real i del paper que ha jugat la Fundació de l’Esport en l’àmbit esportiu de la ciutat. Calen noves polítiques. Cal arraconar els clientelismes i els favoritismes i avançar en polítiques de suport efectiu a totes les entitats esportives, amb total transparència i rendició de comptes.
Tenim una bona ocasió per a reconduir el foment i la consolidació de l’esport de base i potenciar aquells esportistes de la nostra ciutat mereixedors del suport institucional i això passa per diversificar els recursos públics de manera molt més equitativa i transparent. Cal repensar les polítiques de l’esport i repensar el paper de la Fundació de l’Esport Sabadellenc.