L’Entesa per Sabadell demana actuacions efectives a favor de la sanitat pública a la nostra ciutat

En els darrers dies han aparegut en els mitjans de comunicació determinades manifestacions sobre la sanitat pública a la nostra ciutat, especialment sobre les derivacions de l’Hospital Taulí a centres privats com la Clínica del Vallès i l’Hospital General, que ara formen part del Grupo Quirón Salut.

Aquestes derivacions d’intervencions quirúrgiques i de malats pal·liatius són conseqüència dels convenis establerts per CatSalut, depenent de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, que l’any 2008 es van iniciar com a mesura provisional per a disminuir les llistes d’espera del Taulí, mentre no es construïa el nou hospital de Cerdanyola-Ripollet-Montcada, amb 200 llits i que havia d’estar en funcionament el 2010. Aquest hospital no s’ha construït però la Generalitat ha mantingut els convenis per l’estalvi que obté prestant uns serveis derivats en centres privats amb pitjors condicions laborals que els centres públics: precarietat, ràtios de pacients per infermeria molt més elevades, sous molt més baixos per les mateixes categories, etc. recaient l’estalvi que CatSalut pugui obtenir sobre el personal sanitari d’aquests centres privats i la qualitat del servei.

L’Entesa per Sabadell defensa una sanitat pública que cobreixi totes les prestacions en condicions de qualitat i sense llistes d’espera. Per aquest motiu cal exigir que la Generalitat destini els recursos necessaris a la sanitat pública, tal i com ho hem fet reiteradament i que deixi d’engreixar els comptes de resultats de les empreses privades de la sanitat. Però també reclamem que els possibles estalvis obtinguts no vagin a càrrec de les condicions de treball del personal sanitari dels centres privats.

En aquest sentit, des de l’Entesa per Sabadell, demanem a totes les organitzacions polítiques actuacions efectives a favor de la sanitat pública, especialment a aquelles que tenen una responsabilitat directa des del govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya, i que les declaracions es converteixin en fets que facin realitat les polítiques públiques que es vegin reflectides en les decisions i en els pressupostos.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem que a la nostra ciutat aquestes polítiques passen per acabar amb les llistes d’espera, obrir les plantes i quiròfans del Taulí tancats, iniciar la integració de la Clínica del Vallès a la Corporació Sanitària Parc Taulí i reemprendre el procés per a la construcció del nou hospital de Cerdanyola-Ripollet-Montcada.