L’Entesa per Sabadell denuncia que el govern municipal també va autoritzar l’enderroc de Ca l’Escardat (Bosser) incomplint la normativa del Pla de Patrimoni

150313 GM Entesa

L’Entesa estudia les accions a emprendre davant la reiteració en el menyspreu del PSC pel patrimoni i la legislació

L’Entesa per Sabadell fa públic que l’exregidor d’Urbanisme –ara candidat a l’alcaldia-, Josep Ayuso, va autoritzar l’enderroc d’un altre edifici protegit, en aquest cas del conjunt de Ca l’Escardat (Bosser), inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS). L’edifici enderrocat, del qual s’han mantingut tan sols les façanes externes que donen al carrer Alemanya i Sant Pau, es troba ara en fase de construcció.

El llavors tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Via Pública va signar el 20 de maig de 2013 el decret 4391/2013 concedint la llicència per enderrocar aquest edifici, que disposava de protecció volumètrica. Seguint el que estableix la fitxa del pla, en el cas de l’edifici enderrocat el PEPPS no permet l’enderroc ni el desplaçament de l’element protegit.

150313 GM EntesaEl Grup municipal de l’Entesa per Sabadell va demanar a finals de 2014 accés a la documentació de les diverses llicències que afecten aquest conjunt i ha demanat darrerament còpia de la llicència d’enderroc. Analitzada la documentació, s’ha constatat que l’informe tècnic de la llicència només fa referència al PEPPS per recordar que la finca es troba en un espai d’expectativa arqueològica, però ignora completament la realitat de la protecció de l’edificació. No obstant això, com va passar també amb el Despatx Coromines, la nau enderrocada disposava de protecció volumètrica, un fet que hauria de constar en l’informe.

Aquesta afirmació es fonamenta en la mateixa argumentació recollida en l’informe jurídic elaborat pels serveis tècnics municipals en relació l’enderroc del Despatx Coromines el setembre de 2014. L’informe, realitzat com a requeriment de la moció presentada per l’Entesa per Sabadell, avalava el posicionament de l’Entesa per Sabadell respecte la interpretació jurídica de la protecció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS).

L’Entesa denuncia novament el menyspreu general del govern del PSC pel patrimoni de la ciutat i la normativa que el preserva (l’any 2003 també va deixar enderrocar la Casa de l’Estudi, al carrer de Gràcia amb carrer de la Rosa, el mateix 2013 deixava enderrocar un dels edificis del Despatx Coromines) obviant fins i tot els nivells de protecció que determina el PEPPS i demana de nou que s’assumeixin les corresponents responsabilitats polítiques.

D’altra banda l’Entesa, demana explicacions públiques a Josep Ayuso per aquesta nova mostra d’incompetència, una mostra més de les actuacions irregulars que van motivar la seva retirada precipitada de la regidoria d’Urbanisme.