L’Entesa per Sabadell considera insuficient l’actuació de millora del carrer Horta Novella que planteja el govern municipal

140625 RP 2

L’actuació beneficia bàsicament el pas dels vehicles incrementant la seva velocitat però no té prou en compte els vianants

L’Entesa per Sabadell considera que l’actuació de millora de la mobilitat que el govern proposa al carrer Horta Novella és un pedaç que no resol els problemes que pateix aquest carrer. Concretament, el govern preveu adequar el pas de vianant a l’alçada de la carretera de Barcelona i no deixar aparcar al llarg del carrer.

140625 RP 2Si bé compartim la proposta sobre la cruïlla amb la carretera de Barcelona, l’actuació sobre la resta del carrer respon a una mirada de molt poc abast, la qual més que resoldre els problemes actuals comportarà encara més inconvenients i inseguretat per als vianants, al generar una calçada lliure per a la circulació de 3,5 metres, més ampla que els 2,70 d’un carril de circulació d’una autopista. Aquesta amplada incrementarà la velocitat dels vehicles i el risc d’accidentalitat i la seva gravetat.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell va reclamar a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espai Públic una actuació que resolgui els problemes que actualment pateixen els vianants que transiten per aquest carrer. Així mateix, en cas d’executar-se les actuacions previstes de manera provisional, l’Entesa demana incloure mesures que redueixin la velocitat dels vehicles (elements reductors i senyalització horitzontal – pintura) i mesures per a la millora de la seguretat en totes les cruïlles
Volem recordar que a l’any 2009, en el marc de les actuacions finançades pels FEOLS (plans Zapatero), l’Entesa va proposar dur a terme una actuació integral d’aquest carrer, consistent en eliminar els estacionaments i eixamplar les voreres des de la carretera Barcelona fins el carrer de Torres i Bages, proposta que no fou acceptada pel govern municipal.

Així doncs, el carrer Horta Novella seguirà sent un carrer molt transitat, al ser un dels principals accessos motoritzats al centre de la ciutat i amb unes condicions de comoditat i de seguretat pels vianants i per als seus residents molt escasses. Una actuació que no respon a una mirada global sobre el sector ni a una estratègia definida pel Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

Des de l’Entesa per Sabadell continuarem defensant una actuació més ambiciosa per a la recuperació de l’espai públic per a vianants i bicicletes, moderant la circulació de vehicles i eixamplant les voreres, per aconseguir una ciutat més segura, més saludable i més sostenible energèticament.