L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que exigeixi la modificació immediata del projecte de FGC a Can Feu

140625 RP 2

El document elaborat per la Comissió tècnica de ciutat espera encara resposta mentre avancen unes obres que són incompatibles amb el soterrament

L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal una actitud coherent per tal d’instar de forma urgent la Generalitat a aturar i modificar les obres del projecte dels ferrocarrils a Sabadell Estació que puguin dificultar el soterrament. La redefinició de les actuacions proposades consensuadament per la Comissió tècnica de ciutat pot comportar estalvis importants i fer viable alhora un soterrament llargament reivindicat.

140625 RP 2A finals de juliol, l’Ajuntament va fer arribar a la Generalitat el document de consens que es va elaborar a partir del treball dut a terme per les entitats, grups municipals i institucions en relació a l’Estudi informatiu del perllongament del soterrament dels FGC fins a Can Feu. Aquest document plantejava ja la necessitat que es modifiquessin de forma imminent algunes de les actuacions en curs, que formen part del projecte del perllongament dels FGC al sector de la Rambla Ibèria per fer viable la continuïtat del soterrament.

D’altra banda, a les al·legacions presentades a l’estudi informatiu el passat mes de maig l’Entesa per Sabadell demanava que es modifiqués l’Estudi Informatiu per tal d’incloure noves opcions i consideracions per viable el soterrament, tot reconeguent el caràcter prioritari d’aquest projecte.

En la Comissió Informativa extraordinària del dimarts 16 de setembre, a la que assistiren grups municipals, entitats i institucions que havien format part de la Comissió tècnica de ciutat, el govern va informar que a principis de setembre havia mantingut una reunió amb el Director General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Xavier Flores, que s’havia compromès únicament a estudiar el document en el marc del tràmit de les al·legacions a l’Estudi Informatiu.

L’Entesa per Sabadell constata el dèbil compromís assolit pel govern municipal en aquesta trobada i demana coherència per esdevenir digne portaveu d’aquesta reivindicació i del treball realitzat en el marc de la Comissió tècnica de ciutat. Davant els antecedents d’altres períodes d’al·legacions i la premura amb la que avancen aquestes setmanes els treballs en el tram proper al soterrament és necessària una acció urgent i efectiva per modificar el projecte que s’està executant actualment.

Si bé d’entrada el projecte de perllongament dels FGC va deixar perdre una gran oportunitat per a resoldre la demanda històrica de soterrar les vies fins passat el Passeig de Can Feu, l’Entesa defensa que encara som a temps de rectificar un error històric. De no fer viable ara el soterrament, aquest difícilment es farà en el futur per resultar més complex tècnicament i molt més car del què ho seria en aquest moment.