L’Entesa per Sabadell urgeix al govern a iniciar els treballs per a la redacció del Pla d’actuació per a millorar el manteniment de l’espai públic

140625 RP 2

La moció de l’Entesa fou aprovada per unanimitat en el darrer Ple Municipal i caldrà presentar el document a principis del mes d’octubre

L’Entesa per Sabadell va defensar en el Ple municipal de l’1 de juliol una moció que proposava la realització d’un Pla d’actuació de manteniments de l’espai públic que garantís el seu adequat manteniment. La moció fou aprovada unànimement amb el suport del conjunt de formacions polítiques, que compartiren l’anàlisi sobre la situació de degradació i brutícia a la ciutat i recolzaren plenament la proposta presentada.

140625 RP 2L’acord del Ple preveu que es realitzi en un termini màxim de 3 mesos (que expiren a principi d’octubre) un Pla d’actuació de manteniments de l’espai públic. Per a poder dur terme aquesta redacció, serà necessari partir d’un diagnòstic de les causes que han portat al punt actual i la diferent situació dels diversos barris i espais de la ciutat. L’Entesa demana a l’equip de govern que iniciï amb urgència els treballs de redacció del Pla d’actuació per tal de poder ja donar compte de l’avenç dels treballs després del període estival.

Tal com s’estableix a la moció, el Pla haurà de presentar-se a la Comissió Informativa d’urbanisme, habitatge i espai públic i als Consells de Districte per a què en duguin a terme periòdicament el seu seguiment. Alhora, caldrà que s’estableixin els mecanismes de participació i informació necessaris per recollir dels ciutadans i ciutadanes les queixes puntuals, donant resposta també en un termini adequat.

L’estat de degradació evident dels espais públics de Sabadell requereix d’actuacions urgents, que han de passar inicialment per la millora de la neteja per anar de forma progressiva recuperant altres elements puntuals lligats a les voreres i l’asfalt, l’arbrat, la il·luminació i el mobiliari urbà. Tot això d’acord amb un repartiment equilibrat i eficient de la despesa i els recursos, amb unes directrius determinades i una acció coordinada de tots els agents municipals que intervenen en aquest espai. La reducció de la capacitat de despesa de l’administració obliga a una major eficàcia de les actuacions i a una correcta priorització d’aquestes, evitant arribar a la deixadesa actual. Cal recordar, però, que el cost de neteja viària i recollida de residus no s’ha reduït i tot i així la ciutat ofereix un aspecte brut i la recollida de brossa no és prou eficient.

L’Entesa considera que l’espai públic és un indicador de l’estat de la ciutat, un motor per a la seva transformació, i alhora el seu estat de conservació és el resultat de l’acció municipal. El govern municipal té l’obligació d’evitar la seva degradació i mantenir un nivell de qualitat digne com a repte bàsic de l’acció municipal, ja que un espai públic net i ben conservat contribueix al confort i a la qualitat de vida de la ciutadania i garanteix la salubritat pública.