L’Entesa per Sabadell qüestiona les condicions de cessió de la Nova Creu Alta al Centre d’Esports Sabadell

140625 RP 2

L’Entesa calcula que l’Ajuntament ha destinat 1 milió d’€ a l’estadi en les darreres 3 temporades

L’Entesa per Sabadell qüestiona les condicions de cessió de l’estadi de la Nova Creu Alta al Centre d’Esports Sabadell, que el govern del PSC va portar a aprovació inicial al Ple municipal del passat dimarts, i al que l’Entesa presentarà al·legacions en el termini d’exposició pública.

140625 RP 2Un dels punts més crítics del plec de clàusules de la concessió és el termini de 30 anys que es fixa sense cap mena de justificació, hipotecant així l’ús d’aquest equipament públic en funció dels interessos d’una entitat privada – cal recordar que el CES és una entitat privada esportiva – al marge dels interessos de la ciutat. En contraposició a aquest llarg termini, les inversions que farà el Centre d’Esports es detallen únicament per a les dues primeres temporades i no s’inclou cap estudi sobre la seva amortització.

Un altre aspecte que des de l’Entesa considerem qüestionable és l’establiment d’un cànon anual de només 10.000 €, que correspon a la quantitat proposada pel propi club, i que es revisarà cada cinc anys. És a dir, encara que el Centre d’Esports millorés la seva situació a la Lliga professional i, per tant, obtingués més ingressos, el cànon no s’alteraria en un període de 5 anys.

D’altra banda, a partir de les dades que va presentar al Ple el regidor d’Esports, Josep Ayuso, segons les quals amb aquest acord l’Ajuntament deixarà d’invertir aproximadament 220.000 € anuals en el manteniment i, a més, ingressarà 25.000 € en concepte d’IBI, l’Entesa calcula que l’Ajuntament ja ha destinat 1 milió d’€ a la Nova Creu Alta en les darreres 3 temporades, uns diners que s’ha estalviat el Centre d’Esports Sabadell i per tant és una mena de subvenció encoberta, que mai el govern ha fet pública.

L’Entesa lamenta un cop més el tracte de favor que han tingut històricament els governs de Manuel Bustos, amb Josep Ayuso de regidor, en relació amb el Centre d’Esports Sabadell i alerta sobre la cessió que s’està negociant amb el Centre d’Esports d’un altre equipament que compleix una important funció social a la ciutat, el Complex Olímpia. Per això de de l’Entesa reivindiquem una vegada més una política municipal en la que prevalguin els interessos públics per sobre dels interessos privats, ben diferent a la que ve desenvolupant el govern municipal del PSC.