L’Entesa per Sabadell denuncia la manca de rigor del PSC en la gestió del soterrament dels FGC a Gràcia i Can Feu

140224 GM 1

Un informe del Secretari general esmena la plana al govern municipal

L’Entesa per Sabadell denuncia la manca de rigor del PSC en la gestió del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Gràcia i Can Feu. A banda de ser incapaços de lluitar per fer realitat una obra que la ciutat reclama i de supeditar el seu finançament a un conveni inviable amb la Generalitat, el govern municipal ni tan sols s’ha dignat a respondre les al·legacions a l’esmentat conveni presentades per L’Entesa per Sabadell l’agost de 2012.

Un informe del Secretari general però, datat el 8 de maig, a rel d’una pregunta de l’Entesa, esmena la plana al govern perquè afirma que “Les al·legacions presentades han de ser objecte de valoració singular i contesta, en aplicació de l’article 52.4 LRJPAPC.”

140224 GM 1Aquesta afirmació del Secretari contravé la resposta que havia donat el tinent d’alcalde de Presidència i Serveis a les Persones, Ramon Burgués, un mes abans, en què assegurava que no era preceptiu respondre les al·legacions al tractar-se d’un conveni de col·laboració, obviant que el dictamen aprovat pel Ple municipal el 3 de juliol de 2012 sí que incorporava el tràmit d’exposició pública.

Un cop posada de manifest aquesta manca de rigor, l’Entesa va tornar a reclamar en el Ple municipal del passat 3 de juny la resposta a les al·legacions de 2012, sense que l’alcalde es comprometés a fer-ho en un termini concret.

L’Entesa per Sabadell considera que el conveni, que en el seu dia van signar l’alcalde Manuel Bustos i el Conseller d’Obres Públiques Joaquim Nadal té tan poc sentit que ni el propi govern municipal valora, al tractar-se tan sols d’una cortina de fum per fer creure que està a favor del soterrament, però que la realitat demostra que en dos anys no ha estat capaç de desenvolupar ni una coma del seu contingut.

L’Entesa per Sabadell reclama que s’anul·li el conveni perquè els seus acords fan inviable el soterrament en el marc de l’obra actual, un fet que posa de manifest el nul interès del PSC per fer complir els compromisos a la Generalitat i buscar solucions viables per soterrar les vies fins Can Feu ara.