L’Entesa per Sabadell celebra que el Ple municipal aprovés per unanimitat la rehabilitació de 30 habitatges de propietat municipal per destinar-los a lloguer social

140224 GM 1

La proposta concreta que s’han de rehabilitar en un termini màxim de 3 anys

La proposta de l’Entesa per Sabadell per tal de rehabilitar en els propers 3 anys 30 habitatges de propietat municipal va ser aprovada per unanimitat en el Ple municipal del passat dimarts.

140224 GM 1Aquests habitatges, que actualment estan en desús i que es destinaran a lloguer social, formen part d’una bossa de 160 habitatges de propietat municipal, que antigament havien estat habitats pel col·lectiu de mestres, dels quals 30 resten tancats en condicions de degradació, pendents de ser rehabilitats. La resta estan actualment llogats, 24 dels quals a entitats sense ànim de lucre.

D’acord amb un informe molt detallat elaborat per la societat municipal VIMUSA ara fa un any, la rehabilitació d’aquests habitatges tindria un cost estimat de 600.000 €, una quantitat perfectament assumible i que reportarà uns beneficis socials importants, a part de contribuir a evitar que hi hagi habitatges buits a la ciutat.

L’Entesa va recordar en el Ple que el document de Política municipal d’habitatge impulsat pel govern del PSC i aprovat pel Ple municipal el 4 de juliol de 2013, es compromet a què les actuacions en matèria d’habitatge posin l’accent en les persones, amb estratègies que ajustin els recursos públics i privats a l’actual renda disponible de les famílies, garanteixin la dignitat residencial i suscitin la corresponsabilitat dels diferents actors. El mateix document considera que una de les mesures a aplicar és rehabilitar pisos públics per tal d’incorporar-los, quant abans, al Fons d’Emergència Social. Així mateix, la rehabilitació d’aquests habitatges podria realitzar-se mitjançant plans d’ocupació, ajudant alhora a un sector de treballadors molt afectats per la punxada de la bombolla immobiliària.

En l’actual situació d’emergència habitacional, la moció, que pretén ser una mesura més en la lluita per garantir el dret a l’habitatge, contenia els següents acords:

1. Planificar, en un termini màxim de tres mesos, la rehabilitació dels habitatges municipals anomenats “dels mestres”, ja sigui mitjançant plans d’ocupació, subvencions o mitjans propis, amb l’objectiu de rehabilitar la totalitat dels habitatges en un termini màxim de 3 anys.

2. Destinar aquests habitatges al lloguer social.