L’Entesa per Sabadell fa públiques noves obres il·legals a Ca n’Alzina i pregunta per què el seu precintat va trigar 19 dies a fer-se efectiu

140224 Grup municipal

El retard en el precinte coincideix exactament amb la realització d’uns campionats internacionals d’hípica. Davant de la continuada actitud obstructiva del govern, l’Entesa demana empara al Secretari de la corporació per poder accedir als expedients

Tot i les denuncies fetes públiques i traslladades a fiscalia de les reiterades actuacions il·legals dutes a terme en l’àmbit de Ca n’Alzina, la propietat ha realitzat noves actuacions il·legals entre febrer i març de 2014. Aquestes actuacions han motivat l’obertura d’un nou expedient de disciplina urbanística que va decretar l’aturada de les obres el dia 7 de març. No obstant, tot i la realització de la notificació policial, les obres van continuar, motiu pel qual es va firmar un decret amb l’ordre de suspensió immediata de les obres i el precinte de les obres i de la maquinària el dia 13 de març, que va ser ratificat de nou el dia 18 de març.

140224 Grup municipalTanmateix, tot i la urgència que expressen els informes tècnics, la policia municipal no va efectuar el precinte fins el dia 1 d’abril, amb una dilació en el temps que considerem completament injustificada. Aquest retard coincideix exactament amb la celebració de dues competicions internacionals d’hípica a Ca n’Alzina, que van tenir lloc entre el 18 i el 30 de març amb una afluència d’unes 8.000 persones (segons apuntava el Diari de Sabadell) Així, queda acreditat que l’esdeveniment es va dur a terme sense la pertinent llicència d’activitat, una pregunta que va realitzar l’Entesa per Sabadell i que el govern va contestar aleshores amb evasives. El retard en el precinte no pot tenir cap altra justificació que una greu connivència del govern municipal amb la propietat de Ca n’Alzina.

Les actuacions objecte d’aquest expedient de disciplina, que se suma als 6 expedients de 2013 a dia d’avui encara no resolts, inclouen moviments de terres significatius que han comportat importants canvis en el perfil de terreny, amb aportacions de grava i sorra fina, així com la construcció d’una nau d’estructura de fusta de més de 50 metres amb fonamentació de formigó. Alhora s’han executat rases per al pas de serveis, s’han formigonat espais per a col·locació d’enllumenat, s’han executat diverses instal·lacions amb fonamentació de formigó i s’ha realitzat un nou tancament de la finca i l’obertura d’un nou accés a la zona de les noves actuacions. També s’ha dut a terme de nou tala d’arbres en espais de protecció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni (EIMA).

L’Entesa per Sabadell ha traslladat a l’alcalde una pregunta perquè doni les explicacions precises al fet que la policia municipal tardés 19 dies a efectuar el precinte de les instal·lacions i que acrediti en quin moment es va realitzar el trasllat del Decret a la policia municipal. Alhora, demanem es depurin les responsabilitats polítiques que se’n derivin.

L’Entesa demana empara al Secretari general

L’actitud del govern d’obstrucció a la tasca del Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ha motivat una petició d’empara al Secretari general de l’Ajuntament, funcionari estatal habilitat per vetllar pel bon funcionament de l’administració municipal.

Els càrrecs electes tenen dret a obtenir la informació que sol·liciten en 4 dies, prèvia petició a l’alcalde, però el govern municipal està impedint aquest dret. L’Entesa va demanar el 13 de març una sèrie d’informació sobre Ca n’Alzina, així com la consulta dels expedients relacionats. Un mes després, encara no ha pogut consultar aquesta documentació, malgrat el Sr. Ayuso hagi declarat a alguns mitjans de comunicació que tot està a disposició de l’oposició, una afirmació que és manifestament falsa.