L’Entesa per Sabadell demana la retirada de les terres abocades a Ca n’Alzina

140408 RP Ca n'alzina fb

Finalment, divendres passat, el govern va denegar la sol·licitud de llicència presentada el maig de 2011. El Pla Especial no pot tramitar-se ignorant aquesta realitat

La Junta de Govern Local del darrer divendres 4 d’abril va aprovar la denegació de la sol·licitud d’abocament de terres realitzada el maig de 2011 en l’àmbit de Can Xupa – Ca n’Alzina.

140408 RP Ca n'alzina fbLa denegació de la llicència té diverses conseqüències, entre les quals destaca un efecte directe sobre el conjunt de l’expedient de disciplina urbanística sobre els abocaments de Can Xupa, que es troba parcialment suspès per la tramitació del Pla Especial de Ca n’Alzina. L’informe tècnic que avala la denegació de la llicència deixa clara la impossibilitat de donar tràmit a aquesta llicència d’obres i alhora dictamina també la necessària restitució de la realitat física alterada.

Aquesta obligació de retirada de les terres, no inclosa en l’acord de govern, correspon ara a la tramitació de l’expedient de disciplina urbanística que amb la denegació de la llicència hauria de resoldre’s d’immediat requerint a la propietat la obligatòria recuperació de l’espai.

En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell insta al govern municipal a dur a terme els passos administratius que pertoquen emplaçant als propietaris i promotors a la restauració de l’espai mitjançant la completa retirada de les terres abocades i les tasques necessàries per a la recuperació de l’espai malmès.

Tres anys de tramitació de l’expedient

Amb aquest acord es dóna per finalitzada una tramitació de gairebé tres anys marcada ja d’entrada pel fet que les actuacions van ser realitzades sense la corresponent autorització, just uns mesos després d’iniciar-se el tràmit de la sol·licitud.

La consulta de l’expedient realitzada el mateix divendres pels regidors de l’Entesa va posar en evidència la lentitud del procés i acredita els intents dels promotors per mirar de disposar d’una llicència que en cap moment s’ha pogut concedir malgrat realitzar diverses modificacions de la petició i respondre part dels requeriments de l’administració municipal.
D’altra banda, és també difícil d’entendre com han hagut de passar gairebé tres anys perquè l’Ajuntament hagi inclòs en l’expedient de disciplina urbanística al promotor responsable de la sol·licitud d’aquesta llicència mentre ha imposat multes coercitives a alguns dels propietaris i en canvi ha suspès la tramitació per al propietari que acull la part més important dels abocaments.

Queden encara molts interrogants per resoldre, entre ells les imprecisions detectades durant la consulta de l’expedient en relació als límits dels abocaments, un element que tindria implicacions importants en relació a la tramitació del Pla Especial.

Maniobres de confusió i manca de transparència per part del govern

Malgrat tot, el govern continua sense respondre a les peticions d’accés a la informació realitzades per l’Entesa el dia 13 de març, incomplint de manera flagrant els drets dels càrrecs electes, que poden requerir a l’alcalde tota la informació sobre els assumptes municipals i l’han de rebre en un termini de quatre dies. Aquesta actitud del govern és irresponsable i desconsiderada cap a la tasca de recerca d’esclariment dels fets i mostra una obstrucció de la informació pròpia de qui pretén amagar alguna cosa.

D’altra banda, l’Entesa denuncia que el govern pretén generar confusió amb la difusió d’informació poc rellevant i fer veure que s’està actuant amb mesures contundents. En aquest sentit, el precintat de l’activitat anunciat pel Sr. Ayuso durant la sessió del Ple del passat dimarts ha resultat ser únicament una actuació parcial de demanda de retirada de dos elements constructius de la qual fins al dia d’avui no tenim constància oficial, però que constitueix una part minúscula de les actuacions il·legals.

Per tots aquests fets, donada la seva gravetat, demanem de nou celeritat i transparència en l’acció del govern i de l’Ajuntament en aquest àmbit del rodal. L’Entesa continuarà treballant per reunir tota la informació, mirar de clarificar els fets i demanar les responsabilitats que se’n derivin. Així mateix, volem deixar palès que les actuacions que el govern s’ha vist obligat a realitzar darrerament són conseqüència de la denuncia i la pressió pública realitzada per l’Entesa.