L’Entesa per Sabadell s’interessa pel gran moviment de terres que s’està realitzant al Torrent del Capellà

140224 Grup municipal

El govern municipal encara no ha donat resposta després vint dies de ser preguntat

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement pels veïns de la zona del gran moviment de terres que s’està realitzant del Parc del Nord, concretament a la zona del Torrent del Capellà. Es tracta de terres apilades provisionalment provinents de les obres de perllongament dels FGC i també de terres aportades aquests darrers dies des d’altres indrets.

140224 Grup municipalFins ara, el govern municipal no ha informat a ningú, ni a les entitats veïnals de la zona ni al grups municipals, sobre el motiu d’aquest volum de moviment de terres. Aquesta actuació no pot respondre tampoc a l’execució del Parc del Nord, perquè no hi ha cap projecte aprovat ni cap partida pressupostària encaminada a la seva execució.

Davant d’aquest manca d’informació, el Grup municipal de l’Entesa per Sabadell va adreçar a l’alcalde diverses preguntes el passat 24 de febrer pel tal de conèixer quines actuacions s’estan duent a terme en relació a les terres abocades, l’origen de les mateixes i a quin projecte responen.

Vint dies després d’haver registrat aquest sol·licitud el govern municipal encara no ha donat la més mínima resposta. Des de l’Entesa per Sabadell lamentem l’opacitat que practica el govern municipal que no informa de les actuacions que està duent a terme d’aquesta envergadura, ni és capaç de respondre quan és preguntat.