L’Entesa per Sabadell reclama l’eliminació dels actuals accessos a l’aparcament del centre

140224 Grup municipal

Seria un error històric mantenir els accessos en carrers de vianants

Un dels arguments que el govern municipal va utilitzar per a imposar la construcció d’un nou aparcament sota el Passeig de la Plaça Major va ser que, a l’unificar aquest amb l’aparcament existent sota la Plaça Doctor Robert, s’eliminarien els actuals accessos del vehicles d’entrada i sortida.

140224 Grup municipalEl fet que l’entrada situada al carrer del Pedregar i la sortida al carrer del Sol, de l’actual aparcament del centre, siguin en dos carrers de vianants, fa que l’espai públic d’aquests carrers perdi la qualitat necessària i siguin motiu de risc permanent per als vianants.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem que un cop fet el nou aparcament sota la el passeig de la Plaça Major, és ineludible la connexió amb l’actual aparcament i fer una única entrada i sortida pel nou accés del Passeig de Manresa.

L’Entesa per Sabadell no comparteix el criteri del govern municipal de deixar la decisió de connectar els dos aparcaments, amb una única entrada i sortida per poder eliminar els actuals accessos, a l’empresa concessionària dels aparcaments, sinó que aquesta important decisió ha de ser una decisió expressa del Consistori i ha de formar part del plec de condicions de la futura explotació dels aparcaments.

Seria un error històric urbanitzar de nou tot l’espai del centre, des de la Rambla fins la Plaça de l’Angel, i mantenir els accessos de l’actual aparcament. Un aspecte que l’Entesa per Sabadell ha vingut plantejant reiteradament en les diverses sessions de treball per definir la urbanització del centre.