L’Entesa per Sabadell demana que l’alcalde traslladi al Ple municipal la revocació del director de 28TV com a membre del Consell Consultiu i Assessor de Ràdio Sabadell

Un cop s’ha confirmat que 28TV és una emissora il·legal

Un cop s’ha confirmat que 28 Televisió emet pel canal 42 de la UHF sense llicència, l’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que porti a Ple la revocació del director d’aquest canal, Sr. Adrián Renna Alonso, com a membre del Consell Consultiu i Assessor de Ràdio Sabadell, perquè és inadmissible que tingui cap mena de responsabilitat o relació amb una empresa pública.

En les darreres hores ha transcendit que 28TV, vinculada a la família Bustos, a més de no disposar de llicència, aplica pràctiques poc ètiques al seu personal. D’acord amb la informació publicada ahir pel Diari Ara, el govern de la Generalitat assegura que “no disposen de la corresponent llicència per prestar serveis de comunicació audiovisual televisius”, fet que suposa una infracció administrativa de caràcter molt greu.

L’Entesa per Sabadell ja va alertar el govern municipal de la possible situació d’il·legalitat de 28TV al mes d’octubre, quan aquesta emissora va enregistrar un programa en un espai municipal tan emblemàtic com el vestíbul de l’Ajuntament. El govern va respondre aleshores dient que no disposava d’informació sobre la titularitat de l’emissora i “altres qüestions”, desentenent-se així de la seva responsabilitat.

L’Entesa demana al govern municipal que no doni cobertura a l’activitat d’aquesta emissora, ni a través de publicitat ni per cap altre mitjà i, sobretot que no contribueixi a forjar-li una imatge d’institucionalització, com passa quan s’utilitzen dependències municipals.