Sobre les dues mocions sobre el soterrament dels FGC a Gràcia i Can Feu (Moció de CiU + Moció de l’Entesa, ICV i EUiA)

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 14 de gener de 2014

El projecte dels FGC ja ha estat objecte de debat en aquest ple en altres ocasions i sovint hi ha hagut consensos en les modificacions que calia aplicar per tal d’aconseguir el millor projecte per la ciutat. Per exemple, aquesta sala va aprovar per majoria ara fa sis anys la proposta de soterrament de la via fins el terme de Sant Quirze perquè els grups van considerar que era una millora substancial per a la ciutat i l’oportunitat per trencar l’aïllament que la via provoca en un sector de la ciutat.

Com bé saben, l’any 2006 l’Entesa per Sabadell ja havia presentat al·legacions al projecte de perllongament dels ferrocarrils, una de les quals era continuar el soterrament fins Sant Quirze del Vallès. Nosaltres ho vam plantejar a partir del doble objectiu d’evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis del barri de Gràcia afectats pel projecte inicial (ara ja ningú no ho recorda) i de facilitar la transformació de les vies en una zona de passeig que acabés amb la barrera entre Gràcia i Can Feu.

És imprescindible recordar que la Generalitat va acceptar aquesta proposta i va assumir el cost del perllongament que, d’altra banda, compensava amb l’estalvi en les expropiacions dels edificis que no caldria enderrocar. A la resolució de les al·legacions la Generalitat va considerar que caldria redactar un estudi informatiu i projecte constructiu d’aquesta ampliació i reprogramar les inversions. En cap moment la Generalitat va dir que aquesta obra no li corresponia, ni va parlar llavors de plusvàlues ni d’aportacions municipals.

És més, l’any 2010 la Generalitat va encarregar l’estudi informatiu i el projecte constructiu per a aquest soterrament a l’enginyeria Tec-Cuatro SA per un import de 522.000 euros, fet que posa en evidència que havia assumit la proposta.

És a dir, soterrament, Passeig, no enderroc d’edificis afectats i, a més, compromís de construcció i finançament per part de la Generalitat. Recordem aquest detall.

El consens al voltant dels FGC es va trencar quan es va començar a plantejar que l’Ajuntament havia de finançar el soterrament. Quan el govern municipal es va deixar marcar aquest gol i fins i tot en va fer bandera.

El 2010, al Protocol de col·laboració signat entre el conseller Joaquim Nadal i l’alcalde Manuel Bustos, es va plantejar que el soterrament – només fins el carrer Sobarber– tindria un cost de 24 milions d’euros i que es finançarien al 50% entre Ajuntament i Generalitat. I segons assegurava en una comissió de seguiment d’octubre de 2011 el llavors regidor d’urbanisme i ara alcalde, Juan Carlos Sánchez, l’Ajuntament disposava dels diners que li tocava aportar, és a dir, 12 milions d’€, i eren optimistes per encaixar la figura de la plusvàlua per assumir el cost que li tocaria a la Generalitat, 12 milions més.

I la inevitable pregunta, Sr. Sánchez, és: on són aquests diners? On són els 12 milions d’euros que vostès tenien l’any 2011 i que es van comprometre a aportar? Ja no se’n recorden? Nosaltres sí.

Però l’any 2012 encara es va fer una passa més en contra del soterrament, en contra dels interessos de la ciutat. Va ser llavors quan el govern del PSC va presentar en el ple un conveni inviable, surrealista, que supeditava el finançament del soterrament (recordem, 24 milions d’euros) a una operació urbanística inversemblant per obtenir plusvàlues que poguessin finançar l’obra. Ara ja no calia obtenir 12 milions en plusvàlues, ara ja 24!!

Evidentment, l’Entesa per Sabadell va votar en contra d’aquest conveni, que van signar el juliol de 2012 el conseller Lluís Recoder i l’alcalde Manuel Bustos. I no només hi vam votar en contra perquè significava somiar encara amb la bombolla immobiliària i perquè sabíem que el conveni només tenia l’objectiu de continuar generant falses expectatives, sinó que també hi vam presentar al·legacions que gairebé un any i mig després encara no s’han dignat a contestar. Per molt que l’hem reclamat i hem recordat que tenen l’obligació de respondre, Sr. Ayuso, res de res. O bé no saben què respondre o bé saben que el conveni no porta enlloc, és només fum.

Per tant, recapitulem, com veuen, entre 2007 i 2012 la cosa va anar de mal en pitjor. Inicialment s’havia de finançar l’obra a partir de l’estalvi de la mateixa obra, és a dir, l’assumia la Generalitat. Posteriorment acorden –en contra dels interessos de Sabadell– sense donar cap tipus d’explicació, un finançament al 50% Ajuntament /Generalitat (plusvàlues). I finalment, la pilota queda a la teulada de l’Ajuntament, concretament del govern municipal, que té tota la responsabilitat de tramitar una modificació de pla general per requalificar no se sap quins espais que a la vegada hauran de generar les miraculoses plusvàlues.

I així comença el conte de la lletera. Perquè, vostès han calculat quants habitatges s’haurien de construir per aconseguir aquests 24 milions d’euros de plusvàlues? 2.000? 3.000? On els posaran? I qui els comprarà? I, sobretot, quan?

Vostès saben perfectament que aquest conveni només ha servit per entabanar la gent. Per fer creure que feien alguna cosa i anar guanyant temps de cara a l’opinió pública… però perdent-lo de cara al projecte i a la ciutat.

En tot aquest temps ni han tramitat la modificació de Pla, ni saben en quins espais requalificarien com a residencial, ni s’ha conegut l’estudi informatiu, ni han fet res de res.

I què fan ara? Ara el grup municipal de Convergència i Unió ens presenta una moció que insisteix en el mateix conte de la lletera. Llegeixin bé la moció, perquè diu exactament el mateix que el conveni ja aprovat, sense cap més concreció. És a dir, és inviable. Més fum. És inviable perquè aquest soterrament si no es fa ara no es farà mai. Serà molt complex tècnicament i econòmicament inassumible. La relació cost / benefici el farà llavors del tot impossible.

Vostès ho saben. I saben que s’han d’aprofitar les obres actualment en curs per encaixar el nou projecte, però inexplicablement no lluiten pels interessos de Sabadell, per fer realitat una obra que tothom comparteix que s’ha de fer, per posar fi a l’aïllament d’una part de la ciutat. Vostès, els regidors i regidores de CiU, es posen en la pell de la Generalitat, i al govern del PSC ja li va bé trobar un aliat per mantenir la fal·làcia de què el soterrament es farà “més endavant”. I això és un engany més.

Siguin honestos, expliquin la veritat a la gent, expliquin que no han estat capaços de lluitar pel soterrament. Expliquin la realitat de les plusvàlues. Expliquin quant costarà en el futur soterrar aquests 400 metres de via que ara costen 24 milions. Expliquin qui serà el valent, el conseller, l’alcalde, el director general, que torni a aixecar les vies, que torni a construir una via provisional, que torni a aturar el servei, que plantegi fer una obra que tindrà tres vegades més cost que ara.
Si consideren que el soterrament no és una obra important per a la ciutat, els demanem que ho expliquin, que no se n’amaguin. No entabanin més els veïns. Uns veïns als quals ni tan sols han tingut la decència d’anar a explicar a la cara que, segons vostès, el soterrament es farà més endavant.

Nosaltres estem convençuts que el soterrament entre Gràcia i Can Feu és una millora qualitativa del projecte i una oportunitat per a la ciutat des del punt de vista de la cohesió urbanística i social. I ara és el moment de fer-lo possible. Com a consistori tenim l’obligació de defensar-lo i d’exigir-lo, perquè va ser un compromís de la Generalitat.
Per aquest motiu a l’Entesa ens fem nostres els arguments i les demandes de la Plataforma Soterrament Ferrocarrils Ara i hem presentat, conjuntament amb els grups municipals d’EUiA i ICV, aquesta moció que proposa els següents acords:

 Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a executar el compromís adquirit de soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès.

 Segon. Que el cost d’aquest soterrament sigui assumit per la Generalitat de Catalunya com a obra complementària del projecte de Perllongament dels FGC a Sabadell actualment en curs, a partir de l’estalvi de les actuacions i obres no executades.

 Tercer. Iniciar de manera urgent les gestions necessàries, com la posada a exposició pública del l’estudi informatiu i el projecte constructiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu, així com emprendre les accions constructives necessàries i de planificació de l’obra per a garantir el soterrament com a continuació de les obres actuals.

Els hi demanem el seu suport. Pensin que encara som a temps de lluitar pel soterrament i que, si no es fa ara, no es farà mai.