Presentació de la moció per demanar la dimissió del President del Consorci de Residus per col·locar-hi personal afí del PSC (Sumari Cas Mercuri)

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 14 de gener de 2014

El sumari del Cas Mercuri, entre moltes altres coses, ha posat de manifest la utilització de diferents organismes com a oficines de col·locació del Partit Socialista. Una pràctica èticament denunciable que des de l’Entesa per Sabadell rebutgem de ple perquè qüestiona els principis de professionalitat, imparcialitat i defensa del bé comú que ha de complir tot treballador de l’administració i dels organismes que depenen d’aquesta.

Un d’aquests espais on col·locar personal –i no és una expressió nostra, sinó del propi Manuel Bustos, com queda reflectit a la seva fitxa d’imputació– era el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Aquest consorci, format per l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal i 18 ajuntaments del Vallès, és el que ha servit també per pagar el sou d’alguns dels càrrecs de confiança i/o membres de l’executiva del PSC de Sabadell, com ara el Sr. Cristian Sánchez, la Sra. Marta Solé (quan va deixar de ser formalment secretària de l’alcalde), la Sra. Anna Carrasco, etc. I diem formalment perquè el sumari també posa de manifest com les funcions d’aquestes persones continuaven treballant per al PSC “alliberats pel Consorci” en una operació de fals aprimament dels càrrecs de confiança de l’Ajuntament.

O sigui, no només eren col·locats sinó que cobraven un sou per un càrrec que sembla que més d’un no exercia.

No podem deixar d’esmentar les paraules del gerent del Consorci, Sr. Paco Fernández, que són les que alerten els investigadors sobre la concentració de persones afins a Manuel Bustos: quan diu “Cristian, Marta Solé, Alba, Ana Carrasco… prácticamente es todo, lo digo Manuel para que evalues los riesgos, ¿vale?, todo el consorcio de residuos, prácticamente todo es partido… que se verá, que se verá y puede tener…

No cal afegir gaire més arguments.

L’administració de Justícia serà qui decidirà si aquests fets tenen implicacions penals, però el que és evident i el que ens ocupa ara és que d’aquesta pràctica partidista i deslleial amb la resta de municipis del Consorci i amb la ciutadania, se’n deriven responsabilitats polítiques ineludibles, que recauen en el president del Consorci des de l’any 2001, Sr. Juan Carlos Sánchez, que és qui té les competències de contractació del personal i que és inversemblant que no estigués al corrent sobre a qui es contractava i com.

Per aquest motiu, les Candidatures Alternatives del Vallès presentem mocions en els plens dels municipis del Consorci per tal que els representants de cada municipi en aquest organisme demanin la dimissió del president del Consorci per a la Gestió de Residus, perquè no és admissible que desenvolupi una política de personal mancada de tota ètica, actuant com a agència de col·locació del PSC.

No compartim aquesta manera de fer, que denigra la política i genera desconfiança en la classe política.

Confiem que la resta de grups municipals també reprovin aquestes pràctiques i donin suport a la moció.


Intervenció en el torn de rèplica:

Amb aquesta moció no estem valorant si aquestes contractacions van ser legals o il·legals, això ja ho dirà el jutge. El que estem fent és denunciar que aquestes contractacions van ser il·legítimes, que vostès es van valdre de la seva posició jeràrquica en el Consorci per col·locar personal de la seva confiança obviant les més mínimes regles ètiques en les contractacions. I que, a més, aquestes operacions es van fer amb finalitats partidistes centrades en treballar pels interessos del PSC i de Manuel Bustos a Sabadell.

El que hem llegit del sumari són transcripcions de converses que van tenir vostès. No se les ha inventat l’Entesa, ni se les han inventat els jutges o els fiscals.

I no poden negar l’evidència de què aquestes persones van ser contractades pel Consorci i, per cert, moltes més pel Consell Comarcal, el Consorci per l’Ocupació, Mercavallès, l’Àrea Metropolitana, etc. Hi ha una estranya i estreta relació entre tenir el carnet del PSC i trobar feina miraculosament.

Aquí a l’Ajuntament també hi tenen traça en aquest sistema

De fet, mirem on mirem, a tots aquests llocs hi ha la crème de la crème del PSC, membres de l’executiva, exregidors, antics càrrecs de confiança…

I uns quants de Sabadell, tot i que en el cas del Consorci, el formen 18 municipis. Ja veiem que els altres no devien tenir gaire espai per col·locar ningú dels seus.

I no ens digui, Sr. Sánchez, que vostès no en sabia res. Fins ara ha tingut l’habilitat de mantenir-se al marge del Cas Mercuri, però el tema de les contractacions del Consorci l’apunta directament.

Només un dels episodis de col·locació de personal afí ja hauria de ser suficient perquè algú dimitís per aprofitar-se del seu càrrec, però aquí ningú no pensa dimitir.

Amb tot l’historial que tenen el més normal seria que ni tan sols els hi haguéssim de demanar la dimissió.

Però això seria si tinguessin un mínim de dignitat que ja han demostrat prou que no tenen.

El sol fet de no oposar-se a aquestes pràctiques ja equival a donar-hi cobertura. No es pot restar al marge, o es toleren o es denuncien. No hi ha mitges tintes

Nosaltres pensem que tenim l’obligació de denunciar-les.

Aquesta denúncia forma part també d’una altra manera de fer política, de l’aspiració de l’Entesa i de les CAV de recuperar els valors ètics de la política i eliminar favors i privilegis.