Proposició a la Junta de Portaveus del 10 de gener de 2014 en contra de l’avantprojecte de llei de “protecció de la vida del concebut”

Aprovada amb el vot en contra del PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Recentment el govern espanyol ha presentat l’avantprojecte de Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’embaràs, que passarà a dir-se “llei de Protecció de la Vida del Concebut”.

Aquest avantprojecte significa un retrocés de més de trenta anys en els drets reproductius i sexuals de les dones. Fins l’any 2010, l’avortament estava tipificat al codi penal com a un delicte excepte en tres supòsits (malformació del fetus, risc físic o psicològic de la mare, o que l’embaràs fos fruit d’una violació). Al 2010 s’introdueix la llei per terminis, que despenalitza l’avortament durant les primeres 14 setmanes i permet que les dones no requereixin el consentiment de terceres persones per avortar. Aquesta llei, tot i que la considerem insuficient, perquè manté restriccions al dret de les dones a decidir sobre la interrupció de l’embaràs de forma lliure en qualsevol moment, sent una de les lleis europees amb un termini més curt (la majoria de països es situen en 24 setmanes), significava un avanç respecte de l’anterior.

El 20 de desembre de 2013 el Consell de Ministres aprovà el polèmic avantprojecte impulsat pel ministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón, que nega la capacitat de les dones per prendre decisions sobre els seus cossos o les seves vides, sense l’aval de professionals de la medicina, professionals de la justícia o de la família en el cas de les menors. La nova llei, que és la més restrictiva que haurà tingut l’estat espanyol des de la transició, despenalitza l’avortament únicament en dos supòsits: en cas de suposar un perill per la salut física o psíquica de la dona (durant les 22 primeres setmanes i havent de ser acreditat per dos professionals de la salut de diferents centres mèdics) o, quan l’embaràs sigui conseqüència d’un delicte d’abús sexual (durant les 12 primeres setmanes, juntament amb una denúncia de violació). L’avortament en cas de malformació del fetus queda completament restringit i sotmès als casos en què un facultatiu acrediti que el naixement pot suposar un perill psíquic per la dona o que l’estat del fetus sigui “incompatible amb la vida”. A més, per a les menors de 18 anys el consentiment patern torna a ser una obligació.

D’aquesta manera, el govern del Partit Popular pretén posar el fetus, que ells anomenen “projecte de vida humana”, per davant la vida o la decisió de la pròpia dona. Aquest avantprojecte, però, l’únic que aconseguirà es posar en risc la vida de moltes dones que volent avortar i ho faran en condicions precàries i perilloses per les seves vides. És paradoxal que es restringeixi greument el dret a decidir sobre el propi cos de les dones i sobre la seva maternitat a la vegada que es retira la partida pressupostària per subvencionar els anticonceptius i que s’han retirat pràcticament totes les ajudes per naixement de fill/a, realitzant una retallada als drets de les dones i dels infants sense precedents. I és encara més paradoxal que s’utilitzi la defensa de la vida com a discurs, quan el PP està aprovant lleis que signifiquen una precarització de les vides de milers de persones, retallant en sanitat, educació i drets civils; quan s’ha retallat en la Llei de la dependència i els recursos públics per les persones amb diversitat funcional escassegen; i, quan s’impedeix a les dones a decidir sobre la seva vida, havent de ser tutelades per terceres persones, sent limitades en el dret a decidir com volen viure-la, i posant-les en perill el no garantir els seus drets sexuals i reproductius. Considerem que definitivament se’ns vol conduir a una retallada històrica dels drets de les dones i de les classes populars sense precedents.

Així doncs, ens oposem a aquest intent encobert de prohibir totalment l’avortament, i considerem que cal adoptar mesures de caràcter normatiu que garanteixen el dret de les dones al propi cos i a una maternitat lliure (com una regulació específica de l’avortament), així com adoptar mesures per garantir els drets sexuals i reproductius de les dones, com són la informació sexual i afectiva a tots els nivells d’ensenyament i que els mètodes anticonceptius siguin gratuïts i a l’abast de tothom.

Reivindiquem el dret de les dones a decidir, en tant que subjectes amb capacitats per prendre les seves pròpies decisions sobre la seva vida. És per això, que exigim que es garanteixi l’avortament lliure, entenent que cap agent (ni església, ni estat, ni parella, ni jutges) ha de poder limitar el dret a les dones a decidir quan i en quines condicions volen ser mares, alhora que gratuït, ja que l’avortament és un acte mèdic, i per tant ha d’estar inclòs dins la cartera de serveis de la xarxa sanitària pública. Perquè el pagament suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi; avortar ha de ser un dret i no un privilegi.

Per tot això PROPOSA:

 1. Instar al Govern de Catalunya per fer efectiva la resolució aprovada al Parlament al maig de 2013 per impulsar una llei pròpia que eviti i rebutgi qualsevol retrocés en la matèria.

 2. Rebutjar i exigir la derogació de qualsevol reforma o llei que no garanteixi els drets sexuals i reproductius de les dones així com el dret al propi cos, com l’Avantprojecte de llei de “protecció de la vida del concebut”.

 3. Comprometre’s a abordar i garantir mesures de suport i assistència davant la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit municipal.

 4. Ampliar i garantir l’educació sexual i afectiva a tots els nivells d’ensenyament, la distribució gratuïta de mètodes anticonceptius i l’accés a la pastilla del dia després en l’àmbit municipal.

No obstant això la Junta de portaveus resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 7 de gener de 2014

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL