Presentació de la moció conjunta sobre el Cas Mercuri

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 3 de desembre de 2013

Com s’ha dit i tothom recordarà, demà farà un any que el ple municipal va aprovar una moció que, entre altres coses, demanava que l’alcalde cessés els càrrecs electes i càrrecs de confiança imputats en el Cas Mercuri.

Era tot just una setmana després de l’esclat del cas, però ja teníem prou elements per qualificar-lo com a fet molt greu, que superava qualsevol diferència política, perquè l’ombra de la corrupció planava sobre el govern del PSC i esquitxava l’Ajuntament. Dèiem llavors –i ho ratifiquem ara- que no ens corresponia a nosaltres jutjar els fets penalment, però que no podíem ni volíem obviar la seva gravetat política.

I també cal recordar que el Sr. Sánchez, llavors alcalde accidental, va dir que com a tal no tenia potestat per cessar ningú.

Un any després, el Sr. Sánchez, alcalde titular, amb totes les potestats, tampoc no ho ha fet. Un dels eventuals imputats s’ha jubilat, una altra no ha estat renovada o no ha volgut –no ens acaba de quedar clar–, i un regidor ha tingut la dignitat de dimitir.

Però queden encara a l’Ajuntament altres imputats pel Cas Mercuri. Càrrecs que estan cobrant sous públics i que no poden de cap manera representar aquesta institució.

El Sr. Xavier Izquierdo, càrrec de confiança que el Sr. Sánchez ha tingut un any de temps per cessar.

Els Srs. Manuel Bustos (avui també absent, com altres vegades, de l’única feina que té com a regidor, anar al ple), Paco Bustos i Joan Manau, que l’alcalde Sánchez i el PSC han tingut un any de temps per demanar-los que deixessin l’acta de regidors o per expulsar-los del grup socialista.

I, d’altra banda, el Sr. Duran, intendent de la Policia municipal que no ha estat ni tan sols objecte d’un expedient informatiu.

Vostè, Sr. Sánchez ha incomplert els acords del ple i a més ho ha fet amb tota la prepotència. Recordem perfectament com va dir que no tenia cap intenció de complir-los. I un alcalde que no compleix els acords del consistori no ens mereix cap mena de confiança.

Recentment s’ha aixecat el secret de sumari i han sortit a la llum coses que superen la competència del jutge, aspectes del despotisme i l’amiguisme amb què governava el Sr. Bustos, elements que potser no són imputables des del punt de vista penal, però que èticament, políticament, tenen un pes immens.

Però ara el responsable d’aquest govern és vostè, Sr. Sánchez, és vostè qui no ha volgut fer cap gest per netejar la mala imatge de l’Ajuntament, per fer front a les conseqüències polítiques i econòmiques del Cas Mercuri, per recuperar el prestigi de la ciutat amb una actitud de regeneració democràtica.

Vostè i el seu govern són còmplices polítics d’aquest desprestigi. En la seva mà està complir la moció que avui presentem.
[
Veure el text de la moció->http://www.entesa.org/spip.php?article2082]