L’Entesa per Sabadell preguntarà a l’alcalde sobre la paga extra que els funcionaris no van cobrar el 2012

131031 Grup Municipal ES

L’Entesa reclama que s’arribi a un acord com han fet altres municipis

L’Entesa per Sabadell preguntarà a l’alcalde en el ple municipal del proper dimarts quines són les intencions del govern municipal pel que fa a l’abonament als funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament de la paga extra de Nadal de 2012.

Aquesta paga no es va abonar en aplicació del RDL 20/2012 de mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, una mesura que els sindicats han denunciat al Tribunal constitucional per considerar-la anticonstitucional.

131031 Grup Municipal ESD’altra banda, diferents seccions sindicals de les administracions públiques han denunciat que no s’abonés la part ja meritada en el moment d’entrada en vigència de l’esmentat decret i s’han dictat ja moltes sentències i resolucions judicials que consideren que la mesura infringeix l’ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d’irretroactivitat de les normes. D’acord amb aquestes resolucions, cal abonar la part meritada, que en el cas de l’Ajuntament de Sabadell seria de l’1 de juny fins el 14 de juliol de 2012.

Són molts els ajuntaments que han arribat ja a acords per tal d’abonar aquesta part de la paga extra de 2012, però tanmateix, de moment aquest no és el cas de l’Ajuntament de Sabadell on l’equip de govern no ha tingut prou sensibilitat per acceptar aquesta mesura.

Per aquest motiu, l’Entesa, que reclama que es faci efectiu aquest pagament, preguntarà a l’alcalde quina és la voluntat política del seu govern pel que fa a la part meritada de la paga extra de 2012.