L’Entesa per Sabadell celebra que Sabadell esdevingui la cinquena ciutat de Catalunya en declarar il·legítim una part del deute municipal

131031 Grup Municipal ES 2

L’Entesa per Sabadell celebra que el ple del 5 de novembre aprovés per unanimitat la moció presentada per CiU, ICV, EUiA i l’Entesa per Sabadell, a proposta de la Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute – PACD, que tenia com a punt més destacat declarar la il·legitimitat dels interessos contrets amb diferents entitats bancàries pels crèdits per gairebé 23 milions d’euros, en el marc del pla de pagaments a proveïdors 2012. Aquestes entitats bancàries van obtenir el diner públic amb interessos inferiors a l’1%, però, tanmateix, van aplicar el 5,9% a l’Ajuntament.

131031 Grup Municipal ES 2La moció també contempla la possibilitat d’emprendre accions legals per aconseguir la nul·litat d’aquest deute, donar compte de la xifra total de deute a la PACD i denunciar l’opacitat amb què el Ministerio va promoure aquesta operació de sanejament financer de l’Instituto de Crédito Oficial – ICO.

Sabadell esdevé així el cinquè municipi de Catalunya en aprovar una moció per denunciar el deute il·legítim, prenent consciència que legalitat i legitimitat són coses diferents.

L’Entesa per Sabadell considera que són il·legítimes aquelles pràctiques, comportaments o estructures que es basen en la immoralitat, l’arbitrarietat i la parcialitat, són abusives, indesitjables, injustificables o inconsistents.

L’Entesa considera que els diners públics s’haurien d’invertir prioritàriament en finalitats socials i no malbaratar-los en forma d’interessos bancaris. En aquest sentit, anima a la ciutadania a prendre consciència del deure il·legítim i a exigir que sigui declarat nul.