L’Entesa per Sabadell confia que el govern municipal faci realitat la proposta de l’Entesa de destinar els habitatges de la Caserna de la Guàrdia Civil a habitatge social

Es tracta de 32 habitatges de propietat municipal buits des de fa 8 anys

L’Entesa per Sabadell confia que el govern municipal reculli plenament i faci realitat la proposta de rehabilitar i incorporar a la bossa d’habitatges d’inclusió social que gestiona l’Ajuntament, els 32 habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil.

El cas dels habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil és un clar exemple d’un patrimoni públic municipal que no es pot deixar malmetre, sinó que cal recuperar-lo i posar-lo a disposició de les persones que no disposen d’habitatge. Es tracta d’uns habitatges de propietat municipal, segons inscripció del 14 de desembre de 2005 al Registre de la Propietat, feta pel propi govern del PSC, buits des de fa uns 8 anys i en bones condicions estructurals.

L’Entesa per Sabadell defensa una política d’habitatge que es basi en recuperar i posar al mercat de lloguer els habitatges buits, enlloc de construir noves promocions. No es pot acceptar tenir milers d’habitatges buits a la ciutat mentre hi ha persones que no en disposen i encara menys si es tracta d’habitatges públics municipals.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell ja va portar al Ple municipal del passat mes de novembre una moció a favor de rehabilitar i incorporar a la bossa d’habitatges d’inclusió social els 32 habitatges l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil. Aleshores però la proposta va ser rebutjada de manera incomprensible pel PSC, mentre que el PP es va abstenir.

Ara, en el marc de les propostes que abans de l’estiu vam fer arribar al govern municipal com a mesures prioritàries i urgents en matèria d’habitatge públic, l’Entesa per Sabadell ha tornat a proposar que aquests habitatges es rehabilitin i es destinin a habitatge social.

L’Entesa per Sabadell confia que la regidora d’Habitatge Marta Farrés sigui del tot receptiva envers aquesta proposta i la inclogui com a mesura prioritària en el pla de xoc que ha d’aprovar. Confia també que el govern municipal impulsi la rehabilitació d’aquests habitatges quan abans, perquè puguin ser destinats a habitatge social.