L’Entesa per Sabadell proposa al ple que les dietes que reben regidors i tècnics en representació de l’Ajuntament reverteixin en el pressupost municipal

130621 Grup Municipal 2

La moció es debatrà dimarts al ple municipal

L’Entesa per Sabadell defensarà en el ple del proper dimarts una moció que proposa que les dietes i retribucions obtingues pels càrrecs electes i els tècnics municipals en representació de l’Ajuntament reverteixin en el pressupost municipal. La moció té un únic acord:

130621 Grup Municipal 2Que totes les retribucions i dietes, així com qualsevol altra percepció dinerària obtinguda pels càrrecs electes i els tècnics municipals en concepte de representació de l’Ajuntament en empreses o organismes reverteixin en el pressupost municipal.

L’Entesa ja va denunciar fa algunes setmanes la immoralitat que suposa que els regidors del govern del PSC i els tècnics municipals designats pel ple percebin dietes per la seva participació en el Consell d’Administració de CASSA i altres societats del mateix grup. Aquestes persones són membres d’aquestes societats per raó del seu càrrec a l’Ajuntament, on ja estan prou ben retribuïts.

Per aquest motiu, l’Entesa proposa que aquestes dietes, i qualsevol altra retribució obtinguda en representació de l’Ajuntament per la participació en empreses o fundacions, repercuteixin en els pressupostos municipals, una pràctica habitual durant l’etapa d’Antoni Farrés.

En el cas de la participació a CASSA, que publica les dades a la seva pàgina web, això hauria reportat a l’Ajuntament uns ingressos de 65.300 € l’any 2011 i de 21.000 € l’any 2012.

L’Entesa per Sabadell ha plantejat aquesta moció en el marc d’un seguit de propostes per a la regeneració democràtica a la ciutat, que pretén acabar amb les males pràctiques implantades pels governs de Manuel Bustos i que continuen vigents en el nou govern de Juan Carlos Sánchez.