L’Entesa per Sabadell emplaça Juan Carlos Sánchez a garantir la viabilitat del soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu

130311 Adhesiu Volem el Passeig v1 JPG

La paralització des de fa 6 mesos del procés per trobar el finançament de l’obra posa en perill la seva realització i fa sospitar d’una estratègia per no fer-la

L’Entesa per Sabadell emplaça el nou alcalde, Juan Carlos Sánchez, i el nou responsable d’urbanisme, Josep Ayuso, a actuar de manera urgent per garantir la viabilitat del soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu.

130311 Adhesiu Volem el Passeig v1 JPGDes de fa temps l’Entesa per Sabadell ve instant al govern municipal i a la Generalitat perquè passin de les paraules als fets en el seu compromís de fer l’obra de soterrament. El preocupant retard de la seva concreció però, pot portar a pensar en una possible estratègia de dilació que porti a dir que no ha estat possible fer l’obra per no haver trobat el finançament.

El soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Gràcia i Can Feu i la transformació d’aquest espai en un passeig, és un projecte llargament reclamat pel veïnat i per les entitats.

La seva realització compta amb el compromís de la Generalitat, que va acceptar l’any 2006 les al·legacions de l’Entesa per Sabadell proposant el soterrament, i amb el suport unànime del Ple municipal que va aprovar el febrer de 2007 una moció també de l’Entesa.

El juliol de 2012 l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya i els FGC van signar un conveni per trobar el finançament de l’obra. La tramitació d’aquest conveni però, està completament aturada des del passat mes d’agost, quan va finalitzar l’exposició pública i, ni el govern municipal ni la Generalitat, no han resolt encara les al·legacions presentades.

Aquesta paralització posa en crisi el finançament de l’obra, supeditat a la materialització dels acords del conveni, de per si molt difícils d’assolir. El govern municipal i la Generalitat preveuen únicament finançar el soterrament a través de les hipotètiques plusvàlues obtingudes a partir de requalificar com edificables espais públics actualment qualificats d’equipaments.

A banda de la inviabilitat material de finançar aquesta obra per mitjà d’aquesta operació urbanística-financera, l’altra gran incertesa és l’encaix dels terminis d’execució de les obres de perllongament, actualment en execució, i les obres de soterrament. Tenint en consideració que la tramitació urbanística –Modificació del Pla General Urbanístic, Pla de Millora Urbana, subhasta terrenys i obtenció de les plusvàlues- pot durar varis anys, qualsevol endarreriment porta a la no simultaneïtat de les obres i per tant a la no execució del soterrament.