Sobre pressupost, ordenances i imputats

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 21 de desembre de 2012

Avui, en aquesta sala de plens -la sala més important de l’Ajuntament de Sabadell, Sr. Burgués-, hi ha tres representants del partit socialista que estan imputats en el cas Mercuri, tres persones -el Sr. Manau, el Sr. Bustos i el Sr. Estrada- que no haurien de ser aquí. Per la seva pròpia dignitat, per ètica política, per complir el seu propi programa electoral, haurien hagut de plegar ja fa dies. Però són aquí, com si res no hagués passat.

Malgrat la gravetat de les imputacions per delictes contra l’administració pública vinculats a una trama de corrupció, cap de vostès no ha estat capaç de prendre la iniciativa de dimitir, i ni tan sols no han complert els acords adoptats en aquesta sala el 4 de desembre.

Però no només no han plegat, sinó que han adoptat una actitud prepotent i provocadora. Vostè, Sr. Sánchez, l’alcalde accidental, va afirmar que no volia complir els acords democràtics, menystenint així la legalitat, el consistori i la ciutat. Vostès, Sr. Sánchez, i l’alcalde, Sr. Manuel Bustos, han incomplert deliberadament un acord de ple.

Vostès són ara un govern absolutament desacreditat i antidemocràtic. Un govern que presumeix de fer gestos, però que no aborda la realitat, que s’escuda darrera de la presumpció d’innocència penal, per enrocar-se en el manteniment dels imputats en les seves responsabilitats. Els gestos que diuen que fan són només una anècdota.
Vostès són un govern -i un partit- que s’atreveix a parlar de responsabilitat i de moralitat, quan el més irresponsable és aferrar-se a la cadira, quan abans que la corrupció política hi ha precisament la corrupció moral.

Fins ara guanyaven temps, ara ja l’estan perdent cada dia que passa. Vostès com a govern i cadascun dels imputats individualment estan perdent tot bri de dignitat.

Mentre, la ciutat no pot tenir cap mena de normalitat, l’ombra de la corrupció política enrareix la institució i genera desconfiança cap a uns presumptes representants que continuen mantenint les seves competències. No poden actuar com si no hagués passat res.

Avui probablement no s’aprovarà aquest pressupost ni aquestes ordenances fiscals. Avui vostès, que estan en minoria, no hauran estat capaços de fer política i de trobar acords amb algun grup perquè els hi donés suport, com han fet tantes vegades. Però el que s’haurien de preguntar és per què han arribat a aquesta situació.

Vostès no estan a l’alçada de les circumstàncies i per això són els únics responsables del bloqueig en la presa de decisions. Si els pressupostos i les ordenances no s’aproven serà perquè la seva credibilitat és tan baixa, per no dir nul·la, que ningú no hi pot confiar.

Coneixen sobradament els motius que ens van portar a votar en contra del seu pressupost i de les seves ordenances fiscals a l’aprovació inicial i avui votaríem en contra igualment, perquè no compartim el seu model.

Però, a més, avui votarem encara més convençuts perquè vostès han demostrat que no donen cap mena de valor als acords de ple i, per tant, amb pressupost o sense, faran exactament el que vulguin, i això ho hauran de fer sota la seva única responsabilitat.