L’Entesa per Sabadell recorda una vegada més que la transparència de l’Ajuntament de Sabadell és pura propaganda

Una de les estratègies que al llarg d’aquests dies està utilitzant el PSC és la de presumir de què l’Ajuntament de Sabadell, i per tant el seu govern, és un dels més transparents de l’estat espanyol.

Des de l’Entesa per Sabadell volem recordar, una vegada més, que aquest suposat reconeixement no té cap tipus de valor, ni l’entitat que el concedeix, Transparency Internacional España de Madrid, no té cap tipus de credibilitat. Un fet que ja varem denunciar l’any 2009.

Aquest nul valor i la manca de credibilitat es basa en que els índex de transparència dels ajuntaments els atorga aquesta entitat madrilenya a partir de la resposta a un qüestionari que responen els propis governs municipals sobre si determinades informacions es troben a la pàgina web municipal o no, però que Transparency Internacional no contrasta posteriorment. Unes respostes que tenen credibilitat únicament en funció de l’honestedat dels govern municipals que les responen.

L’Entesa per Sabadell, en el seu moment, va sol·licitar al govern municipal còpia de les respostes realitzades a l’esmentat qüestionari, petició que el govern municipal del Sr Bustos es va negar a lliurar, amb una clara demostració de transparència , probablement per evitar que coneguéssim fins a quin punt va falsejar les respostes realitzades.

Per la seva banda, ens vam adreçar a Transparency Internacional España , que va respondre la petició de l’Entesa dient que ells no podien contrastar si les respostes als qüestionaris corresponien a la realitat o no.

Des de l’Entesa per Sabadell lamentem que el govern municipal confongui l’opinió pública amb reconeixements que no tenen cap més objectiu que l’autopropaganda i desviar la seva coneguda manca de transparència. Fet que encara és més greu en un moment com l’actual en què el govern municipal es troba en plena sospita de corrupció.