L’Entesa per Sabadell lamenta la negativa del PSC a donar ús als antics habitatges de la Caserna de la Guàrdia Civil

120302-GM-3

Són municipals, estan buits i es podrien destinar a un ús social

L’Entesa per Sabadell lamenta l’actitud de tancament del govern del PSC respecte dels habitatges de la Caserna de la Guàrdia Civil, negant-se a estudiar la possibilitat de recuperar-los per a ús social.

120302-GM-3Davant de les creixents necessitats d’habitatge social, l’Entesa per Sabadell va proposar que aquests 32 habitatges, buits i abandonats des de fa anys, es rehabilitessin i s’incorporessin a la bossa d’habitatges d’inclusió social gestionada per l’Ajuntament.

Aquesta proposta, debatuda com a moció al ple municipal del 6 de novembre, va ser molt ben acollida pels grups de l’oposició, però el regidor d’urbanisme, Sr. Joan Manau, es va negar a acceptar-la amb la lamentable argumentació de què això seria solucionar la papereta a les entitats bancàries.

El govern de Manuel Bustos també va voler eludir la seva responsabilitat amb excuses de mal pagador, dient que els habitatges estaven en mal estat i que no són municipals, malgrat saber perfectament que la titularitat de la finca que ocupen aquests habitatges és de l’Ajuntament de Sabadell en el 100% del ple domini, per títol de segregació de la resta de la finca de la Caserna de la Guardia Civil, segons inscripció del 14 de desembre de 2005 al Registre de la Propietat, quan el govern del PSC va requalificar-la per fer-hi habitatges d’alt nivell.

L’Entesa per Sabadell considera inacceptable que hi hagi milers d’habitatges buits a la ciutat mentre hi ha persones que no en disposen i encara és més greu quan aquesta situació es dóna amb recursos municipals, com els 32 pisos de la Caserna, especialment si tenim en compte que l’administració pública té el deure de posar els mitjans necessaris per a donar compliment al dret a l’habitatge.

Amb aquesta negativa del govern del PSC es posa de manifest la seva actitud contrària als interessos de la ciutadania i la seva nul·la voluntat de treballar per a resoldre les veritables necessitats de la ciutadania.