L’Entesa per Sabadell s’oposa a l’important increment de la pressió fiscal municipal pel 2013

120608 GM 3

L’IBI augmentarà l’11,7% i la Taxa de residus el 4,7%

L’Entesa per Sabadell s’oposa al considerable increment de la pressió fiscal municipal per l’any 2013. Les ordenances fiscals aprovades inicialment al ple del passat dimarts, únicament amb els vots del PSC, el vot contrari de l’Entesa i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició, recullen un increment de l’IBI de l’11,7 % i de la Taxa de residus del 4,7 %.

120608 GM 3En la seva intervenció al ple, la portaveu de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, va lamentar que l’equip de govern difongués el missatge de confusió, dient què la major part de taxes i impostos pugen el 3%, eludint que els impostos amb més incidència sobre les economies familiars són precisament els que més s’incrementen.

Pel que fa a l’IBI, ara fa un any que el govern espanyol va obligar els municipis a incrementar-lo el 10% durant dos anys. Tanmateix, a Sabadell, el govern municipal va decidir incrementar un 4% suplementari pel 2012, malgrat els intents de l’Entesa per Sabadell per evitar-ho a través d’una moció que va ser rebutjada.

L’Entesa per Sabadell va trametre a l’alcalde el passat 29 d’octubre un seguit de propostes per minimitzar aquests increments, millorar els fraccionaments i introduir noves bonificacions:

 Congelar la Taxa de residus per compensar en part el desmesurat increment de l’IBI.

 Introduir una exempció del pagament de l’IBI de la residència habitual a les persones en atur de llarga durada i sense prestacions.

 Millorar el sistema de fraccionament de pagaments

 Bonificar bones pràctiques energètiques, d’estalvi d’aigua i de gestió de residus

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell ha proposat que s’eliminin les taxes d’ús d’equipaments que han de pagar les entitats des del mes de setembre pel fet que, malgrat tenir una incidència molt petita en el pressupost, suposen un fre per a l’activitat social i cultural i una penalització per a les entitats que també estan molt afectades per la crisi econòmica.

Malgrat cap d’aquestes propostes no ha estat incorporada a l’aprovació inicial de les ordenances fiscals, l’Entesa per Sabadell les tornarà a presentar com a al·legacions tot confiant que l’equip de govern sigui sensible a aquestes demandes adreçades a que la càrrega impositiva municipal sigui més equitativa i afecti menys a les economies més febles.