La Caserna, patrimoni a valorar

Isidre Soler Clarena. Coordinador de l'Entesa per Sabadell

El patrimoni comú, aquell que pertany al conjunt de la col·lectivitat, ho és per a satisfer un servei al conjunt de la societat i, en conseqüència, ha de ser valorat i gestionat amb la màxima cura i interès per part dels poders públics.

Una mostra de com no hauria de ser la gestió del patrimoni comú és la Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Ara que es torna a parlar d’aquest important bé municipal és un bon moment per recuperar el relat de la sort que ha tingut aquest equipament públic.

Finançada i construïda per la ciutat, la Caserna va ser cedida per a l’ús de la institució armada l’any 1928. L’any 1945 ja va ser escripturada com a bé municipal pel notari Led de la Justícia amb clàusula de reversió a favor de l’Ajuntament si deixava d’allotjar la Guàrdia Civil.

L’any 1998 l’alcalde Antoni Farrés va signar un conveni amb el Director General de la Guàrdia Civil segons el qual, quan deixessin les instal·lacions, l’ús de la caserna retornaria a la ciutat amb la perspectiva d’ubicar-hi el futur Parc de Salut.

Amb la signatura del conveni, i ja deslliurada de la cessió d’ús avalada per dos notaris, l’alcalde Farrés va inscriure novament la Caserna al Registre de la Propietat número 2 de Sabadell. Amb aquesta nova inscripció, la Caserna passava a ser de ple domini de la ciutat. Val a dir que mai ningú no ha denunciat el conveni de 1998 ni la posterior inscripció registral.

Aquesta correcta gestió del patrimoni comú i dels interessos de la ciutat és va veure truncada l’any 2004, quan el govern municipal del PSC, encapçalat per l’alcalde Manuel Bustos, i només amb l’oposició de l’Entesa per Sabadell, va segregar els 1.700 m2 del solar que ocupen els antics habitatges de la caserna del carrer de Vilarrúbies, i els va requalificar de residencial de renda lliure per a construir-hi habitatges.

L’any 2005 el govern municipal va treure a subhasta pública la venda d’aquests 1.700 m2 per un import de sortida d’11 milions d’euros, quantitat destinada a engruixir el pressupost municipal i no pas el Parc de Salut. Aquesta operació no es va materialitzar per manca de comprador.

Posteriorment, l’any 2006, l’alcalde Manuel Bustos va signar amb el ministre de l’interior i company de partit, Alfredo Pérez Rubalcaba, el polèmic conveni segons el qual la ciutat recuperava la Caserna, malgrat ja era de plena titularitat municipal, a canvi de donar 3 milions d’euros i un solar de propietat municipal de 5.000 m2 a la Guàrdia Civil per construir una nova caserna.

Un generós regal a càrrec de la ciutat, que no s’ha fet efectiu gràcies al contenciós administratiu que va interposar l’Entesa per Sabadell en primera instància i al que s’hi va sumar la resta de l’oposició, llevat del PP.

Ens trobem doncs que, a causa d’una gestió del patrimoni col·lectiu molt allunyada dels interessos de la ciutat per part del govern municipal socialista, l’espai de la Caserna resta completament desventurat i a mercè dels efectes destructius del seu abandonament.

El solar de les antigues cavalleries de la Plaça Taulí, que havia d’ocupar la primera fase del Parc de Salut, resta tancat i erm en no haver volgut iniciar aquest projecte el govern municipal. Les dependències principals es van esfondrant paulatinament per la seva progressiva ruïna, mentre els edificis residencials del carrer de Vilarrúbies, , amb 32 habitatges, resten buits i abandonats enmig d’un jardí selvàtic.

La ciutat no es pot permetre que el patrimoni públic, que ens ha estat llegat perquè tingui una finalitat social, resti inservible i acabi malmès per la manca de propostes, pel desinterès o fruit de la deixadesa de les autoritats municipals. En èpoques en què la capacitat econòmica de les institucions públiques és menor, és més necessari que mai posar en valor el que tenim i adequar el patrimoni públic per a satisfer les necessitats creixents de ciutat.

Gestionar els afers de la comunitat no passa necessàriament per grans inversions i projectes faraònics, sinó per saber donar un ús a allò que tenim, per donar valor i recuperar el patrimoni comú amb més imaginació que talonari. Amb la Caserna de la Guardia Civil tenim una bona oportunitat per allotjar serveis de la ciutat.

Sabadell, 7 de novembre de 2012

[Publicat al Diari de Sabadell el 13 de novembre de 2012]