Sobre l’aprovació de la plantilla municipal 2013

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de novembre de 2012

La plantilla que proposen consolida la seva desafortunada gestió del personal. No és ni molt menys una proposta pensada per cobrir les necessitats de la ciutat en època de crisi.

No només no creen llocs de treball, que és el veritable repte en època de crisi, sinó que amortitzen 79 places més i ho fan sense presentar cap tipus d’estudi sobre les funcions que ha de complir la plantilla, sense analitzar quines són les necessitats que té avui en dia la ciutat i l’Ajuntament. A l’expedient només hi ha un informe de 3 pàgines on diuen únicament que amortitzen places que han quedat vacants per jubilacions, defuncions, renúncies voluntàries o per haver obtingut plaça els seus ocupants en categories superiors i per ajustaments per raons organitzatives.

En només cinc anys l’Ajuntament ha perdut 200 places, la major part de funcionaris. I no només places, sinó que no podem deixar d’esmentar que al mes de juliol van acomiadar 19 funcionaris i funcionàries interins, una mesura més d’un pla d’ajust fruit del fracàs de la seva política, però que, com ja hem dit en altres ocasions, qui pagarà, i molt car, aquesta mala gestió serà la plantilla municipal i la ciutat.

D’altra banda, continuen el procés injustificat de laboralització del personal d’oficis, persisteixen en abusar de la figura de la lliure designació, malgrat la llei la reserva per a llocs d’especial responsabilitat i confiança, i altres mesures que no compartim.

I també ens preocupa com duran a terme la reducció pressupostària en el capítol 1 que s’han compromès a aplicar en el pla d’ajust i en el pressupost que tot just acaben d’aprovar. Ens temem nous acomiadaments i mesures restrictives perquè vostès de seguida s’apunten a protestar per la política econòmica del govern del Partit Popular, però després fan exactament el que els demanen: acomiadaments, reducció d’avantatges socials i augment de jornada.

Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta.