L’Entesa per Sabadell aposta per una Festa Major que sigui veritablement sabadellenca

120608 GM 1

Reclamen més participació ciutadana en el disseny de la festa

Un cop acabada la Festa Major 2012, l’Entesa per Sabadell reafirma la valoració positiva del canvi de tendència en la programació, que permeti avançar cap a una veritable festa de la ciutat, menys institucional i amb més protagonisme de les entitats i de les companyies i artistes sabadellencs.

120608 GM 1Tanmateix, l’Entesa per Sabadell reclama que en properes edicions es contempli la implicació d’entitats i ciutadania en la fase de disseny del programa, amb la finalitat de què esdevingui més participativa i més innovadora.

Pel que fa a l’edició 2012, l’Entesa per Sabadell posa de manifest un seguit d’aspectes a millorar:

 Espais inadequats per a determinades activitats: per exemple el pati del Casal Pere Quart molt col·lapsat i insuficient, mentre s’abandonava la plaça Gabriel Pujol o hi havia altres espais cèntrics més oberts que no s’han utilitzat. O bé una incorrecta ubicació i sonorització de l’escenari de la Plaça Creu Alta.

 Manca d’oferta infantil per substituir les activitats que en els darrers anys s’havien fet a la fira, per exemple alguns espectacles de música o teatre a l’aire lliure, que es podrien programar en espais darrerament oblidats com ara la plaça Frederic Mompou.

 Continua l’oferta insuficient per a la franja juvenil, especialment en el camp cultural.

 Deslluïment del Passeig de la Plaça Major, malgrat ser el centre neuràlgic de la ciutat, no comptava amb cap element festiu ni cap activitat.

 No es fa una veritable aposta per potenciar el transport públic, no hi ha cap reclam perquè la gent l’utilitzi i únicament funcionen dues línies en horari nocturn amb una freqüència molt baixa.

 Valoració positiva de la ubicació de les barraques al Vapor Turull, que ha permès una millor integració a la Festa Major, tot i que cal continuar cercant solucions per rebaixar les molèsties per al veïnat i entorn.