L’Entesa per Sabadell denuncia l’obstrucció del govern municipal en la consulta del projecte del Passeig de la Plaça Major

120415 Passeig

L’Entesa anima a consultar el projecte i a presentar al·legacions per millorar-lo

El passat 27 de juliol, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la Plaça Major i entorns – Fase 1.

120415 PasseigPosteriorment, el 8 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, BOPB, va publicar l’edicte segons el qual l’esmentat projecte se sotmetia a exposició pública a les dependències d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell a Can Marcet, carrer de Pau Claris, 100, de 9 a 13 hores, per un termini de trenta dies hàbils a partir de l’endemà mateix de la publicació d’aquest edicte, amb la finalitat que la ciutadania pogués consultar-lo i formular les al·legacions i les reclamacions oportunes.

En conseqüència, el govern tenia l’obligació legal de posar el 9 d’agost la documentació corresponent a aquest projecte a disposició de les persones interessades en consultar-la i donar el màxim de facilitats a la ciutadania perquè coneguessin els detalls de la proposta, més si tenim en consideració que es tracta de l’espai més emblemàtic de la ciutat, el Passeig de la Plaça Major.

Pel contrari, el govern municipal ha mantingut una actitud d’absoluta opacitat envers aquest projecte, aprovant-lo i posant-lo a exposició pública en ple mes d’agost i no informant a la ciutat que es troba a disposició per a ser consultat i fer-hi al·legacions.

Aquesta actitud obstruccionista es va veure confirmada el dilluns 13 d’agost -5 dies desprès d’haver-se iniciat el període d’exposició pública- quan l’Entesa per Sabadell va poder constatar que el govern municipal no havia posat encara a disposició de la ciutadania el projecte aprovat. Així mateix, altres ciutadans que s’han interessat per conèixer els detalls de la proposta no han pogut accedir a consultar-la, vulnerant el dret de tot ciutadà a participar en els afers públics i a conèixer i formular les consideracions i propostes que consideri.

L’Entesa denuncia aquesta actitud del govern municipal, poc transparent i contrària a la participació, alhora que anima la ciutadania a interessar-se pel projecte i a presentar les al·legacions i propostes de millora que consideri oportunes fins el dia 18 de setembre.