L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal que garanteixi el soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu

120713 RP Conveni FGC

El sistema de finançament que preveu el conveni signat és inversemblant

Des de l’Entesa per Sabadell veiem amb preocupació la viabilitat del conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament, i ratificat pel Ple, per a finançar les obres del soterrament dels FGC entre l’estació de Gràcia i Can Feu.

120713 RP Conveni FGCEs tracta d’un acord que en cap moment no compromet a les dues administracions a fer les obres, sinó a cercar els recursos econòmics mitjançant un mètode inversemblant: les plusvàlues fruit d’una futura requalificació urbanística.

Aquest mètode hauria estat dubtós en el punt màxim de la bombolla immobiliària, però en l’actual situació de crisi és poc més que inimaginable. Per aquest motiu, dubtem que sigui possible finançar una obra a partir de l’obtenció de beneficis provinents d’unes plusvàlues generades com a conseqüència de la requalificació urbanística d’espais públics i privats, mitjançant una Modificació de Pla General.

Aquesta manera de cercar finançament sona més al conte de la lletera que no pas a un proposta seriosa i ens porta a considerar dos aspectes: que el conseller Lluís Recoder i l’alcalde Manuel Bustos encara somien amb la bombolla immobiliària, i que el soterrament d’aquest tram de la via, tal i com està plantejat, és de dubtosa viabilitat.

El conveni preveu un seguit d’actuacions fins aconseguir els suposats beneficis econòmics que pot comportar alguns anys de tramitació: modificar el planejament urbanístic general, l’aprovació d’un Pla de Millora Urbana i obtenir les plusvàlues.

D’altra banda, el conveni signat avança també l’àmbit de la Modificació de Pla General i del Pla de Millora Urbana que preveu requalificar espais públics i privats dels barris de Gràcia i Can Feu que passarien d’estar actualment qualificats d’equipaments i de sòl industrial a qualificar-se de residencial, per tal de generar les hipotètiques plusvàlues. Entre aquests espais a requalificar s’hi troben l’aparcament de l’estació de Gràcia i la meitat de l’espai de la Piscina de Cal Marcet.

L’Entesa per Sabadell està totalment compromesa amb què es realitzi aquest soterrament. Vam ser qui va fer la proposta l’any 2006 , que va ser recollida per la Generalitat, i també la vam portar al Ple de febrer de 2007 mitjançant una moció aprovada per unanimitat a favor del soterrament entre Gràcia i Can Feu. Des de llavors, hem estat reclamant per tots els mitjans l’execució de les obres.

Tanmateix, no compartim que el seu finançament estigui a mercè d’un sistema tan improbable ni comparteix que s’hagin de sacrificar espais públics i equipaments.

Davant de la incertesa que planteja el propi conveni, l’Entesa per Sabadell es va adreçar al govern municipal per esvair dubtes. La resposta però, ha estat del tot decebedora: el govern no ha pogut resoldre cap dels dubtes plantejats:

 Espais que puguin generar plusvàlues > es desconeixen.

 Imports previstos amb la generació de plusvàlues > no es coneixen.

 Compromisos que garanteixin la compra de terrenys > cap.

 Cost real de l’obra > no es coneix.

 Pla alternatiu en cas de no aconseguir les plusvàlues > no n’hi ha > No es podrà executar el soterrament.

Aquestes respostes impliquen en primer lloc que les obres s’executaran condicionades a l’obtenció de les plusvàlues o no -d’aquí a molts anys en els millor dels supòsits- i en segon lloc es corre el risc d’haver aprovat una operació urbanística especulativa i amb uns terrenys requalificats, però que finalment no s’executi l’obra perquè resulten insuficients.

És per aquests motius que l’Entesa per Sabadell sol·licita al govern municipal rigorositat i total transparència envers una obra que ha generat moltes expectatives als barris de Gràcia i Can Feu i al conjunt de la ciutat, però que hi ha la possibilitat que tot acabi amb una cortina de fum per apaivagar l’opinió pública que reclama la finalització de les obres.